Europa w IV LO

wpis w: Aktualności2, Erasmus | 0

30 grudnia 2023 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Białymstoku ruszył projekt „Nauczyciel – przewodnik po współczesnym świecie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt skierowany jest do nauczycieli IV LO. REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ 08 stycznia 2024 r.

  • W ramach projektu odbędzie się 30 mobilności w 6 krajach (Włochy, Portugalia, Norwegia, Grecja, Hiszpania, Austria).
  • Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli. Nauczyciele rozwiną kompetencje wychowawcze w zakresie motywacji i wspierania rozwoju uczniów oraz przeciwdziałania agresji i przemocy. Natomiast szkoła utrzyma atrakcyjność w społeczności lokalnej poprzez jej europejski wymiar.
  • Głównym efektem projektu będzie wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów i poznanie nowych, innowacyjnych metod nauczania, co poprawi jakość pracy szkoły poprzez zaadoptowanie dobrych praktyk do własnych warunków, a to przełoży się na wyniki sprawdzianów diagnostycznych i egzaminów maturalnych.
  • Nauczyciele poznają techniki radzenia ze stresem oraz zarządzania emocjami, co pozytywnie wpłynie na relacje wśród pracowników szkoły oraz nauczycieli z rodzicami i uczniami.
  • Kursy pomogą dostosować wizję szkoły do standardów europejskich, co przełoży się na budowanie atrakcyjnego wizerunku szkoły.

Kwota dofinansowania wynosi 252 550,14 PLN i obejmuje dofinansowanie w proporcji 82,52% z budżetu środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego.

Nauczycielu, Europa czeka właśnie na Ciebie!!!