czwartek, 6 października 2022r.

Klasy 1c oraz 1g wyjeżdżają na wycieczkę pod opieką p. J. Świerzyńskiej, p. M. Muchy – Grabowskiej, p. M. Grabowskiej, ks. K. Maliszewskiego oraz p. M. Miastkowskiej

Nieobecny nauczyciel                      

Numer lekcji

Klasa

Zastępstwo

p. Henryka Szast

1

2a

zwolniona

2

1h

p. B. Bućko zada

3

3h

p. K. Rogowski z 7 lekcji

4

3h

p. B. Bućko zada

5

4b

p. D. Dobrenko

p. Alicja Krupicka

1

3f

zwolniona

2

2g

p. M. Dziubińska

3

3e

p. K. Rogowski zada

4         

2e

zwolniona

5

2b

p. A. Leszkowicz zada

6

2f

p. M. Bajguz zada

p. Marcin Rogalski

4

1b

p. D.Dobreńko zada

p. Małgorzata Grabowska

1

2d

zwolniona

2

3a

zwolniona

3

3a

Wf z 1 lekcji

4

2h

p. Ł. Wiśniewski

p. Jolanta Świerzyńska

3

1g

wycieczka

4

2a

p. D. Bielicka

5

2e

zwolniona

6

2e

zwolniona

p. Mariola Mucha – Grabowska

3

1i

zwolniona

4

3b

p. C. Bieła zada

6

2c

zwolniona

s. Tomira

7

4h

Wf z 8 lekcji

8

3c

p. J. Łapuć zada grupie

9

2e

zwolniona

Ks. K. Maliszewski

3

1a

p. M. Kawczyński zaopiekuje się

4

1d

p. K. Ostaszewska

5

1b

p. Ł. Wiśniewski zada

7

3e

p. A. Wolańska zada

8

2b

zwolniona

piątek , 7 października 2022r.

Pielgrzymka Maturzystów – opiekunowie: ks. K. Maliszewski, s. Tomira, p. R. Sołowiej

Nieobecny nauczyciel                      

Numer lekcji

Klasa

Zastępstwo

p. Henryka Szast

1

2f

zwolniona

2

2g

p. A. Dacz

3

2b

zwolniona

4

2b

zwolniona

p. Alicja Krupicka

5

2f

p. I. Bankiewicz zadazada

6

1f

p. A. Wolańska zada

Ks. K. Maliszewski

1

3e

zwolniona

2

1c

zwolniona

p. Robert Sołowiej

1

4g

zwolniona

2

2h

p. A. Dacz

3

1i

p. Ł. Wiśniewski z 1 lekcji

4

3h

p. D. Bielicka

5

1h

p. A. Wolańska zada

6

4f

zwolniona

7

3a

zwolniona

8

3b

zwolniona