ZASTĘPSTWA znajdują się w dzienniku LIBRUS  i na tablicach ogłoszeń w szkole (pokój nauczycielski, tablica przy stanowisku dyżurnych).