Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

  
1 września 2022 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2022 r.Zimowa przerwa świąteczna
23 stycznia - 5 lutego 2023 r.Ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023 r.Zakończenie zajęć w klasach IV
4 - 23 maja 2023 r. Pisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
8 czerwca 2023 r. Dzień wolny od zajęć - Boże Ciało
23 czerwca 2023 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
25 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Propozycje do zatwierdzenia:

DataDzień wolny
12.10.2022 r.Święto Szkoły
31.10.2022 r.Dzień wolny - poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych 1XI
17.04.2023 r.Prawosławna Wielkanoc
02.05.2023 r. Dzień Flagi
04.05.2023 r. Egzamin maturalny
05.05.2023 r.Egzamin maturalny
08.05.2023 r.Egzamin maturalny
09.05.2023 r.Egzamin maturalny
09.06.2023 r.Dzień wolny - piątek po Bożym Ciele
I semestr 2022/2023 
8.09.2022 r.Zebrania rodziców klas 1a, 1b, 1c, 1d
9.09.2022 r.Zebrania rodziców klas 1e, 1f, 1g, 1h, 1i
23.09.2022 r.Zebrania rodziców klas IV
12.10.2022 r.Święto Szkoły
13.10.2022 r.Rada szkoleniowa
16.11.2022 r.Zebrania rodziców klas II
17.11.2022 r.Zebrania rodziców klas III
18.11.2022 r.Zebrania rodziców klas I
1.12.2022 r.Rada szkoleniowa
12.12.2022 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej (pisemne wręczenie informacji o ocenach)
12.12.2022 r.
Dzień otwarty dla rodziców
22.12.2022 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej
12.01.2023 r.Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
16.01.2023 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów; podsumowanie pracy w I sem.
17.01.2023 r.Zebranie z rodzicami klas I i II
18.01.2023 r.Zebranie z rodzicami klas III i IV
19.01.2023 r.Rada pedagogiczna podsumowująca