Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2022 r.Zimowa przerwa świąteczna
23 stycznia - 5 lutego 2023 r.Ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023 r.Zakończenie zajęć w klasach IV
4 - 23 maja 2023 r. Pisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
8 czerwca 2023 r. Dzień wolny od zajęć - Boże Ciało
23 czerwca 2023 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
25 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Propozycje do zatwierdzenia:

DataDzień wolny
12.10.2022 r.Święto Szkoły
31.10.2022 r.Dzień wolny - poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych 1XI
17.04.2023 r.Prawosławna Wielkanoc
02.05.2023 r. Dzień Flagi
04.05.2023 r. Egzamin maturalny
05.05.2023 r.Egzamin maturalny
08.05.2023 r.Egzamin maturalny
09.05.2023 r.Egzamin maturalny
09.06.2023 r.Dzień wolny - piątek po Bożym Ciele
II semestr 2022/2023
17 marca 2023 r.Rada pedagogiczna (szkoleniowa)
17 marca 2023 r.Zebranie rodziców klas IV
21 marca 2023r.Wystawienie uczniom klas IV przewidywanej oceny ndst. rocznej
22 marca 2023 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas IV o przewidywanej ocenie ndst. rocznej
(pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
13 kwietnia 2023 r.Zebranie rodziców klas III
14 kwietnia 2023 r.Zebranie rodziców klas I i II
5 kwietnia 2023 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas IV o przewidywanej ocenie rocznej
19 kwietnia 2023 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych uczniom klas IV
24 kwietnia 2023 r.Rada Pedagogiczna - wszyscy nauczyciele -
klasyfikacja uczniów klas IV
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w IV LO
28 kwietnia 2023 r.Zakończenie zajęć w klasach IV
12 maja 2023 r.Wystawienie uczniom klas I, II i III przewidywanej oceny ndst. rocznej
16 maja 2023 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas I, II i III o przewidywanej ocenie ndst. rocznej (pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
1 czerwca 2023 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas I, II i III o przewidywanej ocenie rocznej
15 czerwca 2023 r.Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I, II i III
19 czerwca 2023 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów klas I, II i III. Podsumowanie pracy wychowawczej
22 czerwca 2023 r.Rada pedagogiczna podsumowująca
23 czerwca 2023 r.Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
I semestr 2022/2023
8.09.2022 r.Zebrania rodziców klas 1a, 1b, 1c, 1d
9.09.2022 r.Zebrania rodziców klas 1e, 1f, 1g, 1h, 1i
23.09.2022 r.Zebrania rodziców klas IV
12.10.2022 r.Święto Szkoły
13.10.2022 r.Rada szkoleniowa
16.11.2022 r.Zebrania rodziców klas II
17.11.2022 r.Zebrania rodziców klas III
18.11.2022 r.Zebrania rodziców klas I
1.12.2022 r.Rada szkoleniowa
12.12.2022 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej (pisemne wręczenie informacji o ocenach)
12.12.2022 r.
Dzień otwarty dla rodziców
22.12.2022 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej
12.01.2023 r.Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
16.01.2023 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów; podsumowanie pracy w I sem.
17.01.2023 r.Zebranie z rodzicami klas I i II
18.01.2023 r.Zebranie z rodzicami klas III i IV
19.01.2023 r.Rada pedagogiczna podsumowująca

Godziny konsultacji dla uczniów i rodziców:

Uczniowie lub rodzice powinni zgłosić przez dziennik Librus najpóźniej dzień przed terminem konsultacji chęć udziału w spotkaniu.

L.p.

Nazwisko i imię

Dzień

Godziny

1.

Bajguz Małgorzata

poniedziałek

7.45-8.15

2.

Bankiewicz-Zabielska Iwona

poniedziałek

środa

7.45-8.15

3.

Bezubik Iwona

środa

czwartek

7.45-8.15

13.30-14.00

4.

Basiel Agnieszka

poniedziałek

9.30-10.30

5.

Bielicka Dorota

poniedziałek
piątek

7.45-8.15

6.

Bieła Celina

poniedziałek

14.00-15.00

7.

Biegluk Mirosława

poniedziałek

16.35-17.15

8.

Boguszewska-Nitkiewicz Marta

piątek

15.45-16.45

9.

Borowska Małgorzata

poniedziałek

7.15-8.15

10.

Brzezińska Wanda

środa

16.35-17.35

11.

Bublej Urszula

wtorek

18.15-19.15

12.

Bućko Beata

środa                   
czwartek

7.45-8.15                           

13.

Chlebińska Ewa

poniedziałek             
czwartek

7.45-8.15

14.

Ciepły Katarzyna

wtorek

13.45-14.45

15.

Cudowski Adam

wtorek

8.18-9.00

16.

Czurak Joanna

poniedziałek

10.00-11.00

17.

Dacz Agnieszka

wtorek

9.10-9.55

18.

Dobreńko Danuta

środa

czwartek                                                                                         

7.45-8.15

15.45-16.15

19.

Dziubińska Monika

czwartek

15.45-16.45

20.

Gierej Barbara

środa

16.00-17.00

21.

Górniak Małgorzata

środa

15.45-16.30

22.

Grabowska Małgorzata

środa

15.45-16.45

23.

Haraburda Małgorzata

wtorek

11.00-12.00

24.

Janusz Małgorzata

piątek

7.15-8.15

25.

Karpiuk Grażyna

poniedziałek

7.30-8.15

26.

Kawczyński Marek

środa

13.00-14.00

27.

Kazimierowicz Dariusz

czwartek

17.30-18.30

28.

Kiersnowski Tomasz

piątek

15.45-16.45

29.

Klekotko Kazimierz

piątek

8.15-9.00

30.

Koda Piotr

wtorek

10.00-11.00

31.

Krupicka Alicja

poniedziałek

7.15-8.00

32.

Krupicka Justyna

czwartek

15.45-16.45

33.

Kuklińska Izabela

czwartek

11.00-12.00

34.

Laudańska Joanna

poniedziałek

15.45-16.45

35.

Leonowicz Grażyna

poniedziałek

14.00-15.00

36.

Leszkowicz Agnieszka

czwartek

13.00-14.00

37.

Łakus Anna

poniedziałek

piątek

7.45-8.15

38.

Łapiński Mariusz

czwartek

15.45-16.45

39.

Łapuć Izabela

wtorek

17.30-18.15

40.

Maleszewski Krzysztof

wtorek

11.00-12.00

41.

Maliszewski Krzysztof

czwartek

13.00-13.45

42.

Mazuruk Marta

wtorek

17.25-18.25

43.

Mieszczyński Michał

sobota

9.00-10.00

44.

Miastkowska Monika

środa

12.15-13.15

45.

Mięgoć Tamara

poniedziałek

piątek

7.45-8.15

46.

Morozewicz Rafał

poniedziałek

16.35-17.20

47.

Mucha-Grabowska Mariola

poniedziałek

17.25-18.25

48.

Mydlarz Adrian

wtorek

14.00-15.00

49.

Mydlarz Jerzy

poniedziałek

16.30-17.30

50.

Mydlarz Sebastian

poniedziałek

16.30-17.30

51.

Noskowicz Ewa

piątek

15.45-16.45

52.

Nurkowska Katarzyna

czwartek

17.35-18.35

53.

Ostaszewska Katarzyna

poniedziałek

15.45-16.30

54.

Pietryczuk Anna

piątek

15.45-16.45

55.

Polanis Ewa

czwartek

13.45-14.45

56.

Popławska Marzanna

środa

10.00-10.45

57.

Puławska Joanna

czwartek

16.00-17.00

58.

Radłowski Grzegorz

środa

16.35-17.35

59.

Rogalski Marcin

środa

9.55-10.25

60.

Rogowski Krzysztof

piątek

15.45-16.45

61.

Ryczkowska Monika

wtorek

środa

16.45-17.15

7.45-8.15

62.

Sadowska Małgorzata

poniedziałek

16.35-17.35

63.

Snarska Anna

czwartek

8.15-9.15

64.

Sołowiej Robert

wtorek

12.00-13.00

65.

Spisak Czesław Michał

czwartek

12.00-12.45

66.

Suchocka Beata

wtorek

16.30-17.15

67.

Suchocka Wiesława

czwartek

piątek

8.30-9.00

7.45-8.15

68.

Szachowicz-Petelska Barbara

piątek

7.45-8.15

69.

Szast Bogusław

środa

7.30-8.15

70.

Szast Henryka

środa

7.30-8.15

71.

Szuchalska Anna

środa

15.45-16.45

72.

Świerzyńska Jolanta

poniedziałek

15.50-16.50

73.

Timofiejuk Arkadiusz

piątek

14.00-16.00

74.

Tyl Tadeusz

czwartek

15.00-15.45

75.

Wap Joanna

piątek

12.00-13.00

76.

Wasilewski Jan

środa

10.00-11.00

77.

Wilczewska Małgorzata

czwartek

15.50-15.35

78.

Wiśniewski Łukasz

środa

7.15-8.15

79.

Wojna Cezary

poniedziałek

16.30-17.15

80.

Wojszko Krzysztof

środa

13.00-14.00

81.

Wolańska Aneta

poniedziałek

15.45-16.45

82.

Worobiej Piotr

wtorek

11.00-12.00

83.

Wysocka Anna

czwartek

12.15-13.00

84.

Zaleska-Szczygieł Monika

wtorek

14.00-15.00

85.

Zawadzka Anna

piątek

12.00-12.45