Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

  
2 września 2019 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2019 r.Zimowa przerwa świąteczna
20 stycznia - 2 lutego 2020 r.Ferie zimowe
9 – 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2020 r.Zakończenie zajęć w klasach III
maj 2020 r. - szczegóły ustali dyrektor CKEPisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
11 czerwca 2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Boże Ciało
26 czerwca 2020 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

  
25.10.2019 r.Święto Szkoły
07.01.2020 r.Prawosławne Boże Narodzenie
20.04.2020 r.Prawosławna Wielkanoc
04.05.2020 r.Egzamin maturalny
05.05.2020 r.Egzamin maturalny
06.05.2020 r. Egzamin maturalny
07.05.2020 r.Egzamin maturalny
08.05.2020 r.Egzamin maturalny
12.06.2020 r.Dzień wolny
I semestr 2019/2020 
12.09.2019 r.Zebrania rodziców klas I (po gimnazjum - 3-letnie LO)
13.09.2019 r.Zebrania rodziców klas I (po szkole podstawowej - 4-letnie LO)
04.10.2019 r.Rada szkoleniowa
25.10.2019 r.Święto Szkoły, prezentacje klas I i Otrzęsiny
08.11.2019 r.Zebranie rodziców klas II i III
15.11.2019 r.Rada szkoleniowa
22.11.2019 r.Zebrania rodziców klas I
12.12.2019 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej (pisemne wręczenie informacji o ocenach)
13.12.2019 r.
Dzień otwarty dla rodziców
20.12.2019 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej
10.01.2020 r.Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
14.01.2020 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów; podsumowanie pracy w I sem.
15.01.2020 r.Zebranie z rodzicami klas I
16.01.2020 r.Zebranie z rodzicami klas II i III
17.01.2020 r.Rada pedagogiczna podsumowująca
7.02.2020 r.Apel podsumowujący I semestr