Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

  
2 września 2019 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2019 r.Zimowa przerwa świąteczna
20 stycznia - 2 lutego 2020 r.Ferie zimowe
9 – 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2020 r.Zakończenie zajęć w klasach III
maj 2020 r. - szczegóły ustali dyrektor CKEPisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
11 czerwca 2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Boże Ciało
26 czerwca 2020 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

  
25.10.2019 r.Święto Szkoły
07.01.2020 r.Prawosławne Boże Narodzenie
20.04.2020 r.Prawosławna Wielkanoc
04.05.2020 r.Egzamin maturalny
05.05.2020 r.Egzamin maturalny
06.05.2020 r. Egzamin maturalny
07.05.2020 r.Egzamin maturalny
08.05.2020 r.Egzamin maturalny
12.06.2020 r.Dzień wolny
II semestr 2019/2020 
20 lutego 2020 r.Rada pedagogiczna (szkoleniowa)
13 marca 2020 r.Wystawienie uczniom klas III przewidywanej oceny ndst. rocznej
16 marca 2020 r.Zebranie rodziców klas III
Ostateczny termin poinformowania uczniów klas III o przewidywanej ocenie ndst. rocznej
(pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
Dni otwarte szkoły dla uczniów szkół podstawowych
27 marca 2020 r.Zebranie rodziców klas I i II
1 kwietnia 2020 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas III o przewidywanej ocenie rocznej
16 kwietnia 2020 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych uczniom klas III
21 kwietnia 2020 r.Rada Pedagogiczna - wszyscy nauczyciele -
klasyfikacja uczniów klas III
Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w IV LO
24 kwietnia 2020 r.Zakończenie zajęć w klasach III
15 maja 2020 r.Wystawienie uczniom klas I i II przewidywanej oceny ndst. rocznej
20 maja 2020 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas I i II o przewidywanej ocenie ndst. rocznej (pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
1 czerwca 2020 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas I i II o przewidywanej ocenie rocznej
18 czerwca 2020 r.Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I i II
22 czerwca 2020 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów klas I i II. Podsumowanie pracy wychowawczej
25 czerwca 2020 r.Rada pedagogiczna podsumowująca
26 czerwca 2020 r.Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
I semestr 2019/2020 
12.09.2019 r.Zebrania rodziców klas I (po gimnazjum - 3-letnie LO)
13.09.2019 r.Zebrania rodziców klas I (po szkole podstawowej - 4-letnie LO)
04.10.2019 r.Rada szkoleniowa
25.10.2019 r.Święto Szkoły, prezentacje klas I i Otrzęsiny
08.11.2019 r.Zebranie rodziców klas II i III
15.11.2019 r.Rada szkoleniowa
22.11.2019 r.Zebrania rodziców klas I
12.12.2019 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej (pisemne wręczenie informacji o ocenach)
13.12.2019 r.
Dzień otwarty dla rodziców
20.12.2019 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej
10.01.2020 r.Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
14.01.2020 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów; podsumowanie pracy w I sem.
15.01.2020 r.Zebranie z rodzicami klas I
16.01.2020 r.Zebranie z rodzicami klas II i III
17.01.2020 r.Rada pedagogiczna podsumowująca
7.02.2020 r.Apel podsumowujący I semestr