Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  
1 września 2020 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2020 r.Zimowa przerwa świąteczna
25 stycznia - 7 lutego 2021 r.Ferie zimowe
1 – 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021 r.Zakończenie zajęć w klasach III
4 - 20 maja 2021 r. Pisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
3 czerwca 2021 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Boże Ciało
25 czerwca 2021 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Propozycje do zatwierdzenia przez Radę Liceum i SU

  
2.11.2020 r.Zaduszki
07.01.2021 r.Prawosławne Boże Narodzenie
8.01.2021 r.Dzień wolny
04.05.2021 r.Egzamin maturalny
05.05.2021 r.Egzamin maturalny
06.05.2021 r. Egzamin maturalny
07.05.2021 r.Egzamin maturalny
4.06.2021 r.Dzień wolny
I semestr 2020/2021 
11.09.2020 r.Zebrania rodziców klas I
26.10.2020 r.Rada szkoleniowa
05.11.2020 r.Zebrania rodziców klas III
06.11.2020 r.Zebrania rodziców klas II (3-letnie lo i 4-letnie lo)
28.11.2020 r.Zebrania rodziców klas I
03.12.2020 r.Rada szkoleniowa
11.12.2020 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej (pisemne wręczenie informacji o ocenach)
11.12.2020 r.
Dzień otwarty dla rodziców
22.12.2020 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej
14.01.2021 r.Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
18.01.2021 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów; podsumowanie pracy w I sem.
19.01.2021 r.Zebranie z rodzicami klas I i III
20.01.2021 r.Zebranie z rodzicami klas II
21.01.2021 r.Rada pedagogiczna podsumowująca