Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  
1 września 2021 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2021 r.Zimowa przerwa świąteczna
24 stycznia - 6 lutego 2022 r.Ferie zimowe
14 – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2022 r.Zakończenie zajęć w klasach III
4 - 23 maja 2022 r. Pisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
16 czerwca 2022 r. Dzień wolny od zajęć - Boże Ciało
24 czerwca 2022 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

DataDzień wolny
15.10.2021 r.Dzień wolny - piątek po Dniu Edukacji Narodowej
22.10.2021 r.Święto Szkoły
12.11.2021 r.Dzień wolny - piątek po Święcie Niepodległości
07.01.2022 r.Prawosławne Boże Narodzenie
25.04.2022 r.Prawosławna Wielkanoc
02.05.2022 r. Dzień Flagi
04.05.2022 r. Egzamin maturalny
05.05.2022 r.Egzamin maturalny
06.05.2022 r.Egzamin maturalny
17.06.2022 r.Dzień wolny - piątek po Bożym Ciele
I semestr 2021/2022 
8.09.2021 r.Zebrania rodziców klas 1a, 1b, 1c, 1d
9.09.2021 r.Zebrania rodziców klas 1e, 1f, 1g, 1h
22.10.2021 r.Święto Szkoły
15.11.2021 r.Zebrania rodziców klas II
16.11.2021 r.Zebrania rodziców klas III
8.11.2021 r.Rada szkoleniowa
1.12.2021 r.Rada szkoleniowa
10.12.2021 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej (pisemne wręczenie informacji o ocenach)
10.12.2021 r.
Dzień otwarty dla rodziców
22.12.2021 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej
14.01.2022 r.Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
17.01.2022 r.Rada pedagogiczna –klasyfikacyjna uczniów; podsumowanie pracy w I sem.
18.01.2022 r.Zebranie z rodzicami klas I i II
19.01.2022 r.Zebranie z rodzicami klas III
20.01.2022 r.Rada pedagogiczna podsumowująca