Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna
22 stycznia - 4 lutego 2024 r.Ferie zimowe
28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2024 r.Zakończenie zajęć w klasach IV
od 7 maja 2024 r. Pisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
30 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć - Boże Ciało
21 czerwca 2024 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

DataDzień wolny
20.10.2023 r.Święto Szkoły
08.01.2024 r.Boże Narodzenie - prawosławne
02.05.2024 r.Dzień Flagi
06.05.2024 r.Prawosławna Wielkanoc
07.05.2024 r.Egzamin maturalny
08.05.2024 r.Egzamin maturalny
09.05.2024 r.Egzamin maturalny
13.05.2024 r.Egzamin maturalny
14.05.2024 r.Egzamin maturalny
31.05.2024 r.Dzień wolny - piątek po Bożym Ciele
II semestr 2023/2024
28 lutego 2024 r.Rada pedagogiczna (szkoleniowa)
15 marca 2024 r.Zebranie rodziców klas IV
21 marca 2024r.Wystawienie uczniom klas IV przewidywanej oceny ndst. rocznej
22 marca 2024 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas IV o przewidywanej ocenie ndst. rocznej
(pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
11 kwietnia 2024 r.Zebranie rodziców klas III
12 kwietnia 2024 r.Zebranie rodziców klas I i II
4 kwietnia 2024 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas IV o przewidywanej ocenie rocznej
18 kwietnia 2024 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych uczniom klas IV
22 kwietnia 2024 r.Rada Pedagogiczna - wszyscy nauczyciele -
klasyfikacja uczniów klas IV
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w IV LO
26 kwietnia 2024 r.Zakończenie zajęć w klasach IV
30 kwietnia 2024 r.Wystawienie uczniom klas I, II i III przewidywanej oceny ndst. rocznej
10 maja 2024 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas I, II i III o przewidywanej ocenie ndst. rocznej (pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
29 maja 2024 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas I, II i III o przewidywanej ocenie rocznej
12 czerwca 2024 r.Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I, II i III
14 czerwca 2024 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów klas I, II i III. Podsumowanie pracy wychowawczej
20 czerwca 2024 r.Rada pedagogiczna podsumowująca
21 czerwca 2024 r.Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
I semestr 2023/2024
8.09.2023 r. -
godz. 17.00
Zebrania rodziców klas Ia, Ib, Ic, Id
8.09.2023 r. -
godz. 18.00
Zebrania rodziców klas Ie, If, Ig, Ih, Ii
26.09.2023 r.Zebrania rodziców klas IV
27.09.2023 r. -
godz.17.00
Zebrania rodziców klas II
27.09.2023 r. -
godz. 18.00
Zebrania rodziców klas III
19.10.2023 r.Rada szkoleniowa
20.10.2023 r.Święto Szkoły
17.11.2023 r.Zebrania rodziców klas I i II
24.11.2023 r.Zebrania rodziców klas III i IV
1.12.2023 r.Rada szkoleniowa
11.12.2023 r. - do godz. 12.00Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej (pisemne wręczenie informacji o ocenach - do 12.12.2023r.)
12.12.2023 r.
Dzień otwarty dla rodziców
22.12.2023 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej
12.01.2024 r.Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
16.01.2024 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów; podsumowanie pracy w I sem.
17.01.2024 r.Zebranie z rodzicami klas I i II
18.01.2024 r.Zebranie z rodzicami klas III i IV
19.01.2024 r.Rada pedagogiczna podsumowująca

Godziny konsultacji dla uczniów i rodziców

Uczniowie lub rodzice powinni zgłosić przez dziennik Librus najpóźniej dzień przed terminem konsultacji chęć udziału w spotkaniu z nauczycielem.