Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna
22 stycznia - 4 lutego 2024 r.Ferie zimowe
28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2024 r.Zakończenie zajęć w klasach IV
od 7 maja 2024 r. Pisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
30 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć - Boże Ciało
21 czerwca 2024 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

Propozycje do zatwierdzenia:

DataDzień wolny
20.10.2023 r.Święto Szkoły
08.01.2024 r.Boże Narodzenie - prawosławne
02.05.2024 r.Dzień Flagi
06.05.2024 r.Prawosławna Wielkanoc
07.05.2024 r.Egzamin maturalny
08.05.2024 r.Egzamin maturalny
09.05.2024 r.Egzamin maturalny
13.05.2024 r.Egzamin maturalny
14.05.2024 r.Egzamin maturalny
31.05.2024 r.Dzień wolny - piątek po Bożym Ciele
I semestr 2023/2024
8.09.2023 r. -
godz. 17.00
Zebrania rodziców klas Ia, Ib, Ic, Id
8.09.2023 r. -
godz. 18.00
Zebrania rodziców klas Ie, If, Ig, Ih, Ii
26.09.2023 r.Zebrania rodziców klas IV
27.09.2023 r. -
godz.17.00
Zebrania rodziców klas II
27.09.2023 r. -
godz. 18.00
Zebrania rodziców klas III
19.10.2023 r.Rada szkoleniowa
20.10.2023 r.Święto Szkoły
17.11.2023 r.Zebrania rodziców klas I i II
24.11.2023 r.Zebrania rodziców klas III i IV
1.12.2023 r.Rada szkoleniowa
12.12.2023 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej (pisemne wręczenie informacji o ocenach)
12.12.2023 r.
Dzień otwarty dla rodziców
22.12.2023 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej
12.01.2024 r.Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
16.01.2024 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów; podsumowanie pracy w I sem.
17.01.2024 r.Zebranie z rodzicami klas I i II
18.01.2024 r.Zebranie z rodzicami klas III i IV
19.01.2024 r.Rada pedagogiczna podsumowująca

Godziny konsultacji dla uczniów i rodziców - aktualizacja wkrótce

Uczniowie lub rodzice powinni zgłosić przez dziennik Librus najpóźniej dzień przed terminem konsultacji chęć udziału w spotkaniu.