Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  
3 września 2018 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2018 r.Zimowa przerwa świąteczna
21 stycznia - 3 lutego 2019 r.Ferie zimowe
18 – 23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019 r.Zakończenie zajęć w klasach III
maj 2019 r. - szczegóły ustali dyrektor CKEPisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
19 czerwca 2019 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
20 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

  
19.10.2018 r.Święto Szkoły
2.11.2018 r.Dzień Zaduszny - piątek po 1 XI
07.01.2019 r.Prawosławne Boże Narodzenie
29.04.2019 r.Prawosławna Wielkanoc
30.04.2019 r.Dzień wolny - wtorek
02.05.2019 r.Święto Flagi - czwartek przed Świętem Konstytucji 3 Maja
06.05.2019 r. Egzamin maturalny - poniedziałek
07.05.2019 r.Egzamin maturalny - wtorek
08.05.2019 r.Egzamin maturalny - środa
II semestr 2018/2019 
22 lutego 2019 r.Rada pedagogiczna (szkoleniowa)
13 marca 2019 r.Wystawienie uczniom klas III przewidywanej oceny ndst. rocznej
15 marca 2019 r.Zebranie z rodzicami klas III
Ostateczny termin poinformowania uczniów klas III o przewidywanej ocenie ndst. rocznej
(pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
22 marca 2019 r.Dni otwarte szkoły dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych
29 marca 2019 r.Zebranie z rodzicami klas I i II
1 kwietnia 2019 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych
15 kwietnia 2019 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych uczniom klas III
17 kwietnia 2019 r.Rada Pedagogiczna - wszyscy nauczyciele -
klasyfikacja uczniów klas III
Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w IV LO
26 kwietnia 2019 r.Zakończenie zajęć w klasach III
12 maja 2019 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas I i II o przewidywanej ocenie ndst. rocznej
(pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
30 maja 2019 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach rocznych
12 czerwca 2019 r.Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I i II
14 czerwca 2019 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów klas I i II. Podsumowanie pracy wychowawczej
19 czerwca 2019 r.Rada pedagogiczna podsumowująca
19 czerwca 2019 r.Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
I semestr 2018/2019 
07.09.2018 r.Zebrania rodziców klas I
10.10.2018 r.Rada szkoleniowa
19.10.2018 r.Święto Szkoły, prezentacje klas I i Otrzęsiny
25.10.2018 r.Zebranie rodziców klas II
26.10.2018 r.Zebranie rodziców klas III
22.11.2018 r.Rada szkoleniowa
23.11.2018 r.Zebrania rodziców klas I
7.12.2018 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej (pisemne wręczenie informacji o ocenach)
21.12.2018 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej
10.12.2018 r.Dzień otwarty dla rodziców
10.01.2019 r.Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych
14.01.2019 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów
16.01.2019 r.Zebranie z rodzicami klas I i II
17.01.2019 r.Zebranie z rodzicami klas III
18.01.2019 r.Rada pedagogiczna podsumowująca
7.02.2019 r.Apel podsumowujący I semestr