Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  
1 września 2020 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2020 r.Zimowa przerwa świąteczna
4 stycznia - 17 stycznia 2021 r.Ferie zimowe
1 – 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021 r.Zakończenie zajęć w klasach III
4 - 20 maja 2021 r. Pisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
3 czerwca 2021 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Boże Ciało
25 czerwca 2021 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

  
2.11.2020 r.Zaduszki
07.01.2021 r.Prawosławne Boże Narodzenie
8.01.2021 r.Dzień wolny
04.05.2021 r.Egzamin maturalny
05.05.2021 r.Egzamin maturalny
06.05.2021 r. Egzamin maturalny
07.05.2021 r.Egzamin maturalny
4.06.2021 r.Dzień wolny
II semestr 2020/2021 
18 lutego 2021 r.Rada pedagogiczna (szkoleniowa)
22 marca 2021 r.Wystawienie uczniom klas III przewidywanej oceny ndst. rocznej
23 marca 2021 r.Zebranie rodziców klas III
Ostateczny termin poinformowania uczniów klas III o przewidywanej ocenie ndst. rocznej
(pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
26 marca 2021 r.Zebranie rodziców klas I i II
7 kwietnia 2021 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas III o przewidywanej ocenie rocznej
22 kwietnia 2021 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych uczniom klas III
26 kwietnia 2021 r.Rada Pedagogiczna - wszyscy nauczyciele -
klasyfikacja uczniów klas III
Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w IV LO
30 kwietnia 2021 r.Zakończenie zajęć w klasach III
18 maja 2021 r.Wystawienie uczniom klas I i II przewidywanej oceny ndst. rocznej
20 maja 2021 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas I i II o przewidywanej ocenie ndst. rocznej (pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
7 czerwca 2021 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas I i II o przewidywanej ocenie rocznej
17 czerwca 2021 r.Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I i II
21 czerwca 2021 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów klas I i II. Podsumowanie pracy wychowawczej
24 czerwca 2021 r.Rada pedagogiczna podsumowująca
25 czerwca 2021 r.Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
I semestr 2020/2021 
11.09.2020 r.Zebrania rodziców klas I
26.10.2020 r.Rada szkoleniowa - ODWOŁANA
05.11.2020 r.Zebrania rodziców klas III - ODWOŁANE!
06.11.2020 r.Zebrania rodziców klas II (3-letnie lo i 4-letnie lo) - ODWOŁANE!
28.11.2020 r.Zebrania rodziców klas I - ODWOŁANE!
03.12.2020 r.Rada szkoleniowa
11.12.2020 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej (pisemne wręczenie informacji o ocenach)
11.12.2020 r.
Dzień otwarty dla rodziców - ODWOŁANY!
22.12.2020 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej
22.01.2021 r.Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych
26.01.2021 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów; podsumowanie pracy w I sem.
27.01.2021 r.Zebranie z rodzicami klas I i III
28.01.2021 r.Zebranie z rodzicami klas II
29.01.2021 r.Rada pedagogiczna podsumowująca