O dezinformacji

wpis w: Aktualności1 | 0

19 marca gościliśmy w naszym liceum panią dr Justynę Olędzką z Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku, która podczas spotkania przybliżyła nam problematykę dezinformacji we współczesnym świecie. 

Pani doktor przedstawiła nam przykłady bardziej i mniej zaawansowanych narzędzi technologicznych stosowanych do manipulacji w mediach oraz możliwe skutki ich zastosowania dla każdego z nas oraz w skali globalnej – ich możliwy wpływ na politykę wewnętrzną państw, stosunki międzynarodowe, czy kampanie wyborcze. 

To ważny temat, a świadomość działania mechanizmów manipulacji jest niezbędna, by dobrze odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości i nie ulegać łatwo i bezrefleksyjnie wpływom i naciskom.

Bardzo dziękujemy za możliwości udziału w tym ciekawym i cennym spotkaniu. Uczestniczyły klasy: 4a, 3e, 1a.