Innowacje w USA

wpis w: Aktualności1 | 0

9 lutego klasy: 1h, 2f, 2h, 3f, 4f, 4h uczestniczyły w wykładzie „Innovations in the US" prowadzonym przez Cailyn Stewart, stypendystkę Programu Fullbrighta, asystentkę językową na PB.

Relacja uczestników:

Były to 60-minutowe interaktywne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co spotkało się z doskonałym odbiorem młodzieży, która była aktywna i zainteresowana treścią i formą zajęć w j. angielskim. Ważnym elementem był też rys kulturowy spotkania, zakończonego e-quizem. Organizatorka spotkania, Pani Violetta Grabińska nie wyklucza kolejnych zajęć tematycznych dla młodzieży 4LO. Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą.