Historia kobiet

wpis w: Aktualności2 | 0

23 i 24 listopada 2023 r. reprezentanci naszej szkoły wraz z panią wicedyrektor Anną Snarską, panią Małgorzatą Borowską i panią Grażyną Leonowicz wzięli udział w seminarium: „Prezentacja Cyfrowej Kolekcji HISTORIA KOBIET” w Bibliotece Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia.

Organizatorem spotkania był Instytut Studiów Kobiecych, współorganizatorem Katedra Historii Kultury i Pracownia Historii Kobiet Uniwersytetu w Białymstoku.

Mieliśmy okazję zapoznać się z cyfrową kolekcją Historii Kobiet, która znajduje się w zbiorach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Kolekcja ta jest znakomitym źródłem do badań historycznych nad dziejami i rolą kobiet w społeczeństwie polskim, wkładu polskich kobiet w dzieje regionu, kraju, w kulturę, naukę i edukację.

Jedną z prelegentek była pani wicedyrektor dr Anna Snarska, która mówiła o wykorzystaniu kolekcji w celach edukacyjnych.