Kongres Rad Młodzieżowych

23 października w Książnicy Podlaskiej przedstawiciele młodzieżowych rad z całego regionu uczestniczli w „Podlaskim Kongresie Młodzieżowych Rad". Jakub Jeniec z 3b i Maciej Duzikowski z 2b wraz z panem Sebastianem Mydlarzem reprezentowali nasze liceum podczas tego wydarzenia. 

Celem spotkania była praca nad „Startegią Młodzieżowych Rad 2024" oraz przede wszystkim aktywizacja i wspieranie młodych liderów w działaniu na rzecz lokalnej społeczności.