Deklaracje maturalne

wpis w: Aktualności1, Matura | 0

Uwaga maturzyści! Do 2 PAŹDZIERNIKA 2023 r. należy złożyć deklaracje maturalne w formie elektronicznej

Adres strony, za pośrednictwem której należy złożyć e-deklarację:

https://ziu.gov.pl/login

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dn. 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz.1644)

Prosimy o terminowe i uważne dopełnienie formalności:

  • należy użyć przekazanego przez szkołę identyfikatora (loginu) i hasła dostępu. Indywidualne dane do logowania w systemie ZIU posłużą również do sprawdzenia wyników matury
  • uczniowie posiadający zaświadczenia o chorobie przewlekłej powinni je zeskanować i załączyć do deklaracji
  • po wypełnieniu e-deklaracji należy wydrukować potwierdzenie i złożyć je w sekretariacie szkoły
  • POMOCNE INFORMACJE dotyczące wypełniania e-deklaracji – TUTAJ