Wirtualna strzelnica w IV LO!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku otrzymało dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy. To efekt udziału w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie

sierpnia szkołę odwiedził zastępca Prezydenta Miasta, pan Rafał Rudnicki. Projekt zakłada adaptację pomieszczeń przy ul. Zwierzynieckiej na potrzeby strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego. Dotacja z ministerstwa wynosi 200 tys. zł, wkład własny Miasta – 50 tys. zł.

Nowoczesna strzelnica będzie ogromnym udogodnieniem dla uczniów szkoły, którzy uczą się w klasie sportowej o profilu „strzelectwo”. Będzie również dostępna dla organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym oraz lokalnej społeczności. W tym miejscu będzie można nauczyć się prawidłowych nawyków strzeleckich i zainteresować sportem strzeleckim.

Więcej informacji na stronie: www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/wirtualna-strzelnica-w-iv-liceum.html