Dzień Frankofonii

wpis w: Aktualności1 | 0

20 marca obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Frankofonii. Z tej okazji klasa 4e pod opieką pani M.Sadowskiej brała udział w wykładach promujących kulturę krajów frankofońskich.

Oba wykłady: „Nie taki klasyk straszny!" – rzecz o literaturze absurdu oraz „Związki literatury z malarstwem" –  mistrzowska prelekcja prof. Arkadiusza Karapudy odbyły się na Wydziale Filologicznym UwB.