Gratulacje dla stypendysty!

wpis w: Aktualności2, Stypendia | 0

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Michałowi Guzowskiemu z klasy 3a stypendium za szczególne osiągnięcia  w nauce w roku szkolnym 2021/2022.

„Wiedzę możemy zdobywać od innych.
Ale mądrości musimy nauczyć się sami"
Adam Mickiewicz

Podczas uroczystości 24 listopada w Urzędzie Wojewódzkim stypendia odebrało 50 najlepszych uczniów Podlasia, którzy oprócz średniej ocen powyżej 5,0 uzyskali sukcesy olimpijskie na szczeblu ogólnopolskim. 

Dumni z tego wyróżnienia składamy Michałowi serdeczne GRATULACJE!