Ważna informacja!

Uwaga! Informujemy, że uczniowie w czasie pobytu w szkole w godzinach swojego planu lekcji nie mogą opuszczać budynku szkoły. 

Jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczniów. 

Jednocześnie przypominamy o konieczności zmiany obuwia i pozostawiania kurtek, płaszczy w szatni.