Wiec Poparcia dla Ukrainy

wpis w: Aktualności2 | 0

W czwartkowy wieczór 10 marca mieszkańcy Białegostoku wraz z Prezydentem Miasta Tadeuszem Truskolaskim zgromadzili się na Wiecu Poparcia dla Ukrainy. 

Z naszego liceum ruszyli uczniowie klas trzecich, którzy zamanifestowali sprzeciw całej naszej społeczności wobec zbrodniczej napaści na naszych sąsiadów. Solidaryzujemy się ze wszystkimi Ukraińcami, którzy cierpią z powodu toczących się działań wojennych oraz tymi, którzy walczą o wolność w tym nierównym starciu. Nie ma naszej zgody na okrucieństwa, zbrodnie, kłamstwa i zabieranie niepodległości Ukrainie.

Ponad 100 lat temu oddziały Piłsudskiego (przy którego pomniku odbył się wiec) wraz z wojskami ukraińskimi walczyły przeciw bolszewikom o Kijów. Dziś Ukraińcy bohatersko bronią swojej stolicy i państwa, zaś miliony najsłabszych i bezbronnych szukają u nas schronienia… Wsparcie i solidarność będą im jeszcze długo potrzebne. 

Nie bądźmy obojętni! Wolność i niepodległość to dziś nasza wspólna sprawa.