Awansujemy w coptiosh

Ostatni tydzień przyniósł nam kolejne awanse w ogólnopolskich olimpiadach tematycznych. Liczne grono 32 olimpijczyków z IV LO zakwalifikowało się  do eliminacji II stopnia Olimpiady Wiedzy o III RP, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej oraz Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. 

W sumie do rozwiązywania olimpijskich testów przystapiło 73 uczniów naszego liceum, podopiecznych pana Krzysztofa Maleszewskiego.

Najwyższe noty uzyskali, a tym samym do II etapu awansowali:

  • w Olimpiadzie Wiedzy o III RP – na 24 piszących – 12 olimpijczyków:

– Wiktoria Kul 3e
– Julia Piszczatowska 3e
– Dominik Koleśniuk 3e4
– Joanna Siemieniuk 3e
– Agnieszka Kozioł 3e
– Alicja Malinowska 3e
– Magdalena Gorustowicz 3e
– Aleksandra Łukoszyk 3e
– Michał Romaniuk 3e
– Anna Roszkowska 3e
– Gabriela Wieczorek 3e
– Tomasz Kos 3e4

  • w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej – na 33 piszących – 11 olimpijczyków:

– Julia Piszczatowska 3e
– Dominik Koleśniuk 3e4
– Joanna Siemieniuk 3e
– Anna Ryńska 3e
– Julia Kochańska 2e
– Hanna Bilewicz 2e
– Dominik Nikitorowicz 3b
– Ewelina Bielewska 3e
– Karolina Lipska 3e4
– Magdalena Gorustowicz 3e
– Eliza Sochoń 3e

  • w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym – na 16 piszących – 9 olimpijczyków:

– Alicja Malinowska 3e
– Joanna Siemieniuk 3e
– Julia Piszczatowska 3e
– Valentina Kmita 3e
– Anna Roszkowska 3e
– Magdalena Gorustowicz 3e
– Anna Ryńska 3e
– Aleksandra Łukoszyk 3e
– Gabriela Owczarczuk 3e4

GRATULUJEMY!