Norwidowe Święto 2021

wpis w: Aktualności2 | 0

W roku Norwidowskim obchodzimy jubileusz 200-lecia urodzin naszego Patrona – Cypriana Kamila Norwida. Dzień 21 października przechodzi do historii jako kulminacyjny moment tych obchodów w Białymstoku, jednocześnie Święto Szkoły.

Tę wyjatkową uroczystość mieliśmy przyjemność zorganizować w Auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Społeczność uczniowską reprezentowały wszystkie klasy pierwsze, które tego dnia uroczyście włączane są w poczet uczniów IV LO. 

Wśród wielu znamienitych gości, którzy swoją obecnością zaszczycili nasze jubileuszowe obchody, pani dyrektor Bożena Karpowicz szczególnie powitała:

 • pana Zbigniewa Nikitorowicza, zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • panią Barbarę Buraczewską – Wicekuratora Oświaty
 • panią Joannę Misiuk, przewodniczącą Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Białystok,
 • pana Tadeusza Andrzeja Mośka, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 • panią Annę Wileńską – podinspektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
 • pana Jerzego Kiszkiela, byłego wieloletniego dyrektora szkoły, inicjatora nadania jej imienia Cypriana Kamila Norwida,
 • ks. kanonika Józefa Koszewnika, proboszcza parafii pw. św. Anny w Białymstoku,
 • ks. mitrata Jana Fiedorczuka, proboszcza parafii św. Mikołaja w Białymstoku,
 • pana prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku,
 • pana dr hab. Piotra Zielińskiego, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku,
 • zaprzyjaźnionych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • pana Waldemara Smaszcza, przewodniczącego kapituły nagrody Cypriana,
 • pana Wiesława Arciucha, przewodniczącego Rady Liceum,
 • przedstawicieli oświatowych związków zawodowych działających w szkole:
  panią Elżbietę Mikulską, Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Białymstoku, panią Agnieszkę Małgorzatę-Rzeszewską, przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku.

Fot. – pan St. Wirkowski, Studio Foto Kamera

CYPRIANY

Szczególny moment naszej uroczystości to ogłoszenie werdyktu Kapituły, która przyznaje Statuetkę Cypriana w trzech kategoriach – Nauczyciel, Uczeń i Przyjaciel szkoły. 
Historię Cyprianów i dotychczasowych lauretaów tej nagrody przedstawił pan Krzysztof Rogowski, zaś zwycięzców ogłosił Przewodniczący Kapituły, pan Waldemar Smaszcz.

Oto nasi tegoroczni wyróżnieni w poszczególnych kategoriach:

 • UCZEŃ – Gabriela Andrukonis – wybitna oszczepniczka, absolwentka (o laureatce tutaj)
 • NAUCZYCIEL – dr Grzegorz Radłowski, nauczyciel historii (o laureacie tutaj)
 • PRZYJACIEL SZKOŁY – dr hab. Piotr Zieliński prof. UwB (o laureacie tutaj)

ŻYCZENIA I GRATULACJE OD NASZYCH GOŚCI

NASZE SUKCESY - JUBILEUSZOWE PODSUMOWANIE

Wyjątkowa uroczystość zasługuje na wyjątkowe podsumowania. Dla naszych pierwszoklasistów – niech sukcesy starszych kolegów i koleżanek będą dobrym przykładem oraz inspiracją do pracy.

Osiągnięcia olimpijskie przedstawili: Aleksandra Stocka i Wiktor Żełudkowski, sportowe sukcesy zaś podsumowała pani Beata Suchocka.

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Na Sztandar Szkoły ślubowały klasy pierwsze – w sumie 280 osób, które rozpoczęły w tym roku naukę w IV Liceum.
Od tego momentu  wszyscy stali się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.

Spektakl

Główną częścią naszej uroczystości był spektakl oparty na opowiadaniu Cypriana Kamila Norwida, „Bransoletka", do którego scenariusz przygotowała pani Dorota Bielicka wraz z panią Anną Zawadzką, a wyreżyserowała pani Paula Czarnecka, wykładowczyni Akademii Teatralnej. Uczennice i uczniowie naszego liceum jako aktorzy doskonale zrealizowali to dzieło.

Spektakl dostarczył nam wielu artystycznych przeżyć. Ponadto przybliżył wiele zwiazanych z postacią Norwida tematów, m.in. dojrzewania pisarza, wpływu wartości religijnych na kształtowanie jego światopoglądu, niezgody twórcy na zróżnicowanie społeczne. Bolesna świadomość istnienia dwóch światów: salonu, w którym spotykają się niewolnicy konwenansów oraz świata ludzi biednych, ale szczerych i autentycznych, była źródłem niepokoju pisarza.

Poeta żył na pograniczu obu tych światów i nigdy na ten podział się nie godził, czego wyraz znajdujemy w jego twórczości. Twórczości, której wymiar jest wciąż aktualny.