Informatyczny sukces

wpis w: Aktualności2, Konkursy | 0

Miło nam zakomunikować, że uczniowie klas 2f oraz 2f4 z koła informatycznego IV LO, pod opieką pani Wiesławy Suchockiej odnieśli znaczący sukces w Lidze Zadaniowej.

To informatyczne zmagania, których organizatorem jest Politechnika Łódzka oraz Partnerzy – uczelnie wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska.

Dwie drużyny z naszego liceum zajęły w Lidze Zadaniowej odpowiednio: III miejsce w Polsce (na 50 drużyn) w kategorii „poziom średniozaawansowany” oraz VIII miejsce w Polsce (na 52 drużyny) w kategorii „poziom zaawansowany”.

LIGA odbywała się w ośmiu rundach, a uczestnicy podzieleni na kategorie wiekowe rozwiązywali zadania programując w języku Python lub C++.
O pozycji zespołu w rankingu decydowała łączna liczba uzyskanych punktów ze wszystkich zakończonych rund.

Naszym informatykom serdecznie gratulujemy!