Współpraca z UwB

wpis w: Aktualności2 | 0

Miło nam poinformować, że 6 listopada 2020 r. pani dyrektor Bożena Karpowicz podpisała porozumienie o współpracy IV LO z Wydziałem Biologii oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.
Uroczyste spotkanie i podpisanie dokumentów nastąpiło na Kampusie Uniwersyteckim.
Ze strony władz UwB umowę podpisali: pani prof. dr hab. Joanna Karpińska – Dziekan Wydziału Chemii oraz pan dr hab. Piotr Zieliński – prof. UwB, Dziekan Wydziału Biologii.

Celem nowej umowy jest zacieśnienie współpracy między społecznością akademicką obu Wydziałów UwB a społecznością szkolną IV LO w zakresie realizacji inicjatyw, projektów, prowadzenia klasy patronackiej oraz udostępniania bazy dydaktyczno-naukowej naszym uczniom.

To szczególnie cenna w trudnych czasach kontynuacja naszej wieloletniej współpracy, dzięki której nasi uczniowie z klas biologiczno-chemicznych uzyskują wsparcie i rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc  w wykładach, wydarzeniach naukowych, konsultacjach, warsztatach i laboratoriach.