Nowy konkurs

wpis w: Aktualności1, Biblioteka | 0

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym. To kolejna atrakcja związana z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek.

Zadanie polega na wykonaniu fotografii z książką. Mogą one być inspirowane obrazami malarzy z różnych epok historycznych (np.: „Dziewczyna z perłą” Jana Vermeera lub „Dama z łasiczką” Leonarda Da Vinci). Do wykonania portretu należy przygotować strój zgodny z wybraną epoką.

Regulamin:
1. Prace fotograficzny powinny ilustrować temat konkursu.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę lub zestaw fotografii.
3. Format prac od A5 do A4, czarno-białe lub kolorowe.
4. Każdą pracę należy podpisać pseudonimem i dołączyć do niej zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym pseudonimem) z następującymi danymi: imię i nazwisko autora pracy, klasa.
5. Prace należy wykonać do 14 grudnia 2020 r. Termin dostarczenia prac do biblioteki szkolnej zostanie podany w terminie późniejszym, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
6. Zgłoszenia do udziału w konkursie drogą elektroniczną na adres: biblioteka@4lo.bialystok.pl (imię, nazwisko, klasa, nazwa konkursu) do dn. 14.XII.2020.
7. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami przygotowanymi przez organizatora.
8. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatorów.
9. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza przekazanie praw autorskich do nich na rzecz organizatorów.
10. Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres biblioteki szkolnej: biblioteka@4lo.bialystok.pl

Organizatorzy: Grażyna Leonowicz, Joanna Puławska, Piotr Koda