Olimpiada Wiedzy o Rodzinie 2019

Do 19 listopada zgłoszenia do tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie przyjmuje pani pedagog Monika Miastkowska.

Zawody szkolne odbedą sie 28 listopada 2019 r. o godz. 12.00.
Uczestnicy (zespoły 2-osobowe) rozwiążą wówczas test jednokrotnego wyboru z zakresu znajomości przepisów prawa polskiego (w tym konkordatowego) dotyczących w szczególności małżeństwa i rodziny, przemocy w domu, praw dziecka.

Organizator przewidział nagrody: m.in. wyjazd do Chorwacji lub Włoch.

Laureaci i finaliści otrzymają zaś uprawienie do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na realizowane w UWM kierunki studiów: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, socjologia.

Więcej informacji – owm.edu.pl/owor