Geograficzne warsztaty

wpis w: Aktualności1 | 0

W piątek 14 czerwca klasa 2b wzięła udział w zajęciach warsztatowych w Centrum Przyrodniczym im. prof. A. Myrchy. Uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawy dotyczące świata zwierząt występujących w ekosystemach na Podlasiu, a także porównać faunę i florę Arktyki i Antarktyki. Doskonałą powtórką z lekcji geologii była analiza zmian zachodzących w środowisku od prekambru do holocenu oraz rozpoznawanie skał i minerałów zgromadzonych w zbiorach uniwersyteckich. Zajęcia były bardzo ciekawe dzięki wspaniałym opowieściom Pana Wiesława Mikuckiego, któremu serdecznie dziękujemy.