Humanistyka na topie

wpis w: Aktualności1 | 0

Nie od dziś wiadomo, że jest wiele powodów, dla których warto uczyć się w IV LO. Jednym z nich jest utrzymujący się od wielu lat bardzo wysoki poziom nauczania przedmiotów humanistycznych. Potwierdzają to nie tylko opinie, ale twarde dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Od 2010 r. CKE publikuje ewaluacyjne wskaźniki edukacyjne. Od 2012 r. dostępne są pełne trzyletnie miary EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). Pokazują one pozycję szkoły ze względu na wyniki końcowe egzaminów oraz edukacyjną wartość dodaną – która odzwierciedla postęp, jakiego dokonali uczniowie w ciągu całej edukacji w danej szkole.

Wśród wszystkich białostockich liceów nasza szkoła zajmuje w przedmiotach humanistycznych II miejsce. Wśród szkół publicznych – PIERWSZE MIEJSCE!

Sprawdź wyniki Instytutu Badań Edukacyjnych – TUTAJ.
TOP 15 liceów ogólnokształcących w regionie… – czytaj na poranny.pl