ŚWIĘTO SZKOŁY 2018

wpis w: Aktualności2 | 0

19 października 2018 r. – wyjątkowe Święto Szkoły – minęło już 20 lat od kiedy IV Liceum otrzymało imię Cypriana Kamila Norwida oraz Sztandar. Od tego momentu niezwykle uroczyście celebrujemy ten dzień. Zgłębiamy myśli naszego Patrona, wprowadzamy naszych pierwszoklasistów w klimat wartości, które głosił – uniwersalnych, ponadczasowych i pełnych mądrości, z której wszyscy czerpiemy inspirację i siły do naszej pracy.

Serdeczne podziękowania składamy panu St. Wirkowskiemu ze Studia Foto Kamera za profesjonalną obsługę fotograficzną naszej uroczystości. 

Uroczystość zgromadziła na sali gimnastycznej wielu gości, uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły.
Pani Dyrektor Bożena Karpowicz gorąco powitała gości, którzy towarzyszą nam od lat w tym wyjątkowym dla nas dniu:

 • pana dr. hab Piotra Zielińskiego – prodziekana Wydziału Biologiczno – Chemicznego  UwB
 • ks. Józefa Koszewnika – proboszcza parafii św. Anny
 • ks. Andrzeja Sacharczuka – przedstawiciela parafii św. Mikołaja
 • pana Waldemara Smaszcza – krytyka literackiego, Przewodniczącego Kapituły Statuetki Cypriana 
 • przedstawicieli rodziców: pana Wojciecha Janowicza – przewodniczącego Rady Rodziców oraz panią Agatę Subietę – przewodniczącą Rady Liceum

Szczególnie miło było nam gościć emerytowane nauczycielki naszego liceum. Zaszczyciły nas swoją obecnością panie wicedyrektor: Nina Maksymiuk, Lucyna Bondaruk i Jadwiga Grzybko oraz polonistki: pani Maria Rogalska i pani Elżbieta Topczewska – Kuć.

Zatem świętowaliśmy w gronie tych, którzy darzą nas przyjaźnią. O niej pięknie powiedział, za ks. Janem Twardowskim, nasz gość, pan Waldemar Smaszcz: „Można kochać i chodzić samemu po ciemku; z przyjaźnią jest inaczej – ta zawsze wzajemna"

Statuetki CYPRIANA

Kulminacyjną częścią naszej uroczystości jest wręczenie Statuetek Cypriana. Historię oraz dotychczasowych laureatów przedstawił członek Kapituły – pan Paweł Andryszak. Zapraszamy naszych czytelników do jej poznania – TUTAJ.

W 2018 r. do tej oskarowej nagrody nominowano:

Werdykt Kapituły wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani wicedyrektor Anna Zawadzka, zaś Cypriany wręczył Przewodniczący, pan Waldemar Smaszcz.

Oto nasi tegoroczni laureaci:

 • w kategorii UczeńKarolina Łozowska (Statuetkę odebrała mama) – czytaj
 • w kategorii Nauczyciel – pani Iwona Bankiewicz – Zabielska czytaj
 • w kategorii Przyjaciel Szkołypani Dyrektor Bożena Karpowiczczytaj

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia - na Dzień Edukacji Narodowej

Święto Szkoły przypada zwykle tuż po Dniu Edukacji Narodowej. Zatem jest to dobra okazja , by w uroczystej oprawie podziękować nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę i sukcesy.

Niektóre nagrody trafiły już do zasłużonych. Szczególnie miło jest nam pogratulować wyróżnionym przez instytucje i władze oświatowe. Wśród uhonorowanych znaleźli się:

 • pan Marek Kawczyński – otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty
 • pani Katarzyna Nurkowska, pani Anna Szuchalska, pan Grzegorz Radłowski – otrzymali Medale Komisji Edukacji Narodowej
 • pani Helena Wrona – otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę
 • pan Krzysztof Maleszewski wraz z uczennicą Justyną Dąbrowską – Medal Dilligentiae – za Pilność

Specjalne podziękowania od Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego otrzymali nauczyciele wychowania fizycznego, którzy zapracowali na sukces, jakim było zajęcie I miejsca w województwie we współzawodnictwie sportowym. Wyróżniono: pana Krzysztofa Wojszko, pana Cezarego Wojnę, pana Adriana Mydlarza, pana Rafała Morozewicza, pana Tomasza Kiersnowskiego, pana Jerzego Karpiuka, panią Agnieszkę Molską – Basiel, panią Beatę Suchocką.

Nagrodę Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymali:
Anna Zawadzka, Anna Snarska, Małgorzata Bajguz, Danuta Dobreńko, Krzysztof Maleszewski, Wiesława Suchocka, Henryka Szast, Piotr Worobiej, Paweł Andryszak, Iwona Bezubik, Celina Bieła, Beata Bućko, Ewa Chlebińska, Ewa Gobcewicz, Małgorzata Grabowska, Alicja Krętowska, Izabela Kuklińska, Tamara Mięgoć, Marzenna Popławska, Grzegorz Radłowski, Monika Ryczkowska, Anna Szuchalska, Dorota Bielicka, Małgorzata Sadowska, Mariola Mucha – Grabowska, Krzysztof Rogowski, Joanna Puławska, Beata Suchocka, Krzysztof Wojszko, Adrian Mydlarz, Katarzyna Ciepły, Jan Wasilewski, Jerzy Karpiuk.

GRATULUJEMY!!!

Nagrodą Dyrektora Szkoły zostali również wyróżnieni pracownicy administracji:
Bogdan Szast, Anna Gogolewska, Danuta Jaszczuk, Hanna Zakrzewska, Tadeusz Szmurło, Włodzimierz Pugacewicz, Aldona Kondracka, Ewa Pydyn, Dorota Kalinowska.

ŚLUBOWANIE

Naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 280 uczniów. W dniu Święta Szkoły złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły, stając się w ten sposób pełnoprawnymi członkami społeczności IV LO im. Cypriana Kamila Norwida.

Dobry przykład - osiągnięcia, sukcesy, nagrody uczniów

Nasze sukcesy z poprzedniego roku szkolnego niech będą dla naszych nowych uczniów drogowskazem i zachętą do działania. Osiągnięcia naszych olimpijczyków i stypendystów przedstawili: Katarzyna Stabińska i Maciej Jędrzejak.

Osiągnięcia sportowe zaś przybliżyli: Anna Milewska i Krystian Bogacewicz.

Cyprian Kamil Norwid - Patriota

W jubileuszowym roku 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości tematem części artystycznej stało się Norwidowe rozumienie patriotyzmu. Zainspirowani myślami naszego Wieszcza uczniowie wspaniale i bardzo emocjonalnie przedstawili i wyśpiewali to, co tkwiło w sercu Norwida – Patrioty. Nad tym trudnym artystycznym zadaniem czuwały panie: Anna Zawadzka i Dorota Bielicka. Z ulic współczesnego Paryża nasi artyści przenieśli nas w czasy Norwida. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy podjęli to niesamowite wyzwanie. Norwid jest z Was dumny!