Uwaga, laureaci, finaliści!

wpis w: Aktualności2, Stypendia | 0

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne mogą ubiegać się o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
Do 19 czerwca 2018 r. pani pedagog Ewa Repsz – Korotkich przyjmuje wypełnione wnioski.

Szczegółowe kryteria stypendialne oraz druk wniosku – TUTAJ.