Kolejne dni projektu…

Środa i czwartek 25-26 kwietnia 2018 r. były kolejnymi dniami wizyty w IV LO naszych gości z Mejszagoły, którzy przybyli do nas w ramach projektu Razem dla Edukacji.

W środę młodzież z Litwy w towarzystwie uczniów z klas 1d i 2a udała się na wyjazd integracyjny do Tykocina, miasteczka uznawanego za „perłę podlaskiego baroku”. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość podziwiania piękna zabytków architektury oraz poznania wielokulturowej historii tej miejscowości. Ostatnią atrakcją wyjazdu było wspólne ognisko na terenie Flisakparku oraz rejs łódką po Narwi.  Wieczór nasi goście spędzili w towarzystwie klasy 2h na wspólnym śpiewaniu i rekreacyjnej grze w siatkówkę.

Równie interesującym i aktywnym dniem dla naszych gości był czwartek. Zaczął się on od udziału młodzieży z Mejszogoły, której towarzyszyli uczniowie klasy 2i, w grze miejskiej „Poznaj Białystok”. Uczestnicy gry mieli możliwość przyjrzeć się bliżej wielu najciekawszym, najstarszym i najcenniejszym zabytkom naszego pięknego miasta. W samo południe uczestnicy projektu wzięli udział w patriotycznej uroczystości z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowanej przez uczniów z klas 2a, 2e oraz 2i.

W czwartkowe popołudnie uczniowie z Mejszagoły wraz z klasą 2a odbyli wspólną lekcję języka polskiego przeprowadzoną przez panią Dorotę Bielicką i Iwonę Bankiewicz-Zabielską na temat „Co znaczyło być patriota dawniej a co to oznacza dziś?". W jej trakcie analizowali wiersze, sporządzili wspólną notatkę z zajęć i zastanawiali się, które zachowania i postawy przez nich wskazane są w czasach nam współczesnych nieaktualne, które należy zapamiętać, uznać za własne i kierować się nimi w dorosłym życiu.

Po tych dwóch aktywnych i interesujących dniach, w najbliższy piątek czeka naszych gości równie atrakcyjny wyjazd do Lublina.