Biolodzy na Uniwersytecie

wpis w: Aktualności1 | 0

23 marca 2018 r. klas IIc uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Biologii UwB. Zajęcia z chemii prowadzili: dr Adam Cudowski oraz Helena Samsonowicz, z biologii zaś – dr Anna Pietryczuk.

Czym się zajmowali nasi uczniowie?

  • samodzielnie wykonali alkacymetryczne miareczkowanie
  • ilościowo oznaczyli jony wodorowęglanowe w wodzie
  • w bardzo prosty sposób wyizolowali DNA ze śliny i z pomidora
  • odwiedzili Muzeum Przyrodnicze im. prof Andrzeja Myrchy