Zastępstwa w dniach 11-15 grudnia 2017r.

poniedziałek, 11
grudnia 2017

Nieobecny
nauczyciel

Numer
lekcji

Klasa

Zastępstwo

p. Anna Łakus

2

2a

p. M.
Borowska całą klasę

3

2f

p. A.
Szuchalska całą klasę

4

3b

p. E.
Chlebińska (angielski)

5

3b

p. M.
Rogalski (angielski)

6

2d

p. M.
Rogalski (angielski)

7

3a

zwolniona

p. Monika Ryczkowska

4

1c

czytelnia

5

1f

biblioteka

6

2f

p. P.
Andryszak zada

7

3g

zwolniona

p. M. Janusz

5

3e

zwolniona

6

1g

zwolniona

7

3g

zwolniona

8

2g

zwolniona

wtorek, 12 grudnia
2017

Nieobecny
nauczyciel

Numer
lekcji

Klasa

Zastępstwo

p. Anna Łakus

1

2a

p. M.
Rogalski

2

2d

p. M.
Rogalski

3

—-

—-

4

3b

p. M.
Rogalski

p. Monika Ryczkowska

2

3d

zwolniona

3

3h

p. J. Wap
zada

4

2d

p. M.
Borowska zaopiekuje się

p. M. Janusz

4

3a

zwolniona

środa, 13 grudnia
2017

Nieobecny
nauczyciel

Numer
lekcji

Klasa

Zastępstwo

p. Anna Łakus

1

2f

zwolniona

2

3a

p. M.
Borowska zaopiekuje się

3       

3a

p. Marek
Kawczyński

4

2a

p. M. Rogalski

5

3b

p. M.
Rogalski

6

3e

zwolniona

7

3e

zwolniona

p. Danuta Dobreńko

3

2e

p. W.
Suchocka

4

2e

p. W.
Suchocka

5

2a

zwolniona

6

2a

zwolniona

7

2i

zwolniona

8

2i

zwolniona

czwartek, 14
grudnia 2017

Nieobecny
nauczyciel

Numer
lekcji

Klasa

Zastępstwo

p. Anna Łakus

4

3e

p. I.
Łapuć

5

3e

p. E.
Chlebińska

6

2d

p. E.
Chlebińska

7

2f

p. E.
Chlebińska

piątek, 15 grudnia
2017

Nieobecny
nauczyciel

Numer
lekcji

Klasa

Zastępstwo

p. Anna Łakus

1

3e

zwolniona

2

3e

zwolniona

3

3a

p. M.
Haraburda

4

3b

p. M.
Rogalski