Zastępstwa w dniu 20 oraz 23 października 2017r.

piątek,  20
października  2017r.

Nieobecny
nauczyciel

Numer
lekcji

Klasa

Zastępstwo

p. Katarzyna Ostaszewska

6

3f

p. M.
Bajguz

7

2g

zwolniona

8

2g

zwolniona

p. Małgorzata Haraburda

1          

3e

zwolniona

2

3e

zwolniona

3

——

—-

4

1h

p. I.
Kuklińska (angielski)

5

3b

p. A. Cudowski

6

1e

zwolniona

p. Ewa Gobcewicz

3

2g

p. G.
Leonowicz

4

2g

p. A.
Krętowska

5

3g

p. W.
Suchocka zaopiekuje się

6

3g

p. W.
Suchocka zaopiekuje się

7         

1h

p. B.
Kukiełko zada

8

3g

zwolniona

9

1d

zwolniona

s. Tomira Brzezińska

6

1g

zwolniona

7

2i

zwolniona

8

2e

zwolniona

poniedziałek,  23
października  2017r.

Klasy  1h oraz 2b jadą na wycieczkę Mielnik –
Grabarka – Drohiczyn. Opiekunowie: p. H. Szast, p. K. Wojszko, p. A. Krupicka,
p. J. Laudańska

Klasa 2c
wyjeżdża na warsztaty terenowe do Podlaskiego Ogrodu Ziołowego. Opiekunowie: p.
M. Zaleska – Szczygieł, p. I. Łapuć

Nieobecny
nauczyciel

Numer
lekcji

Klasa

Zastępstwo

p. Alicja Krupicka

1

2i

zwolniona

2

2i

zwolniona

3

2e

p. D. Dobreńko

4

2e

p.D. Dobreńko

5

2a

p. D.
Bielicka zada

6

2a

p. D.
Bielicka z 8 lekcji

p. Henryka Szast

1

2b

wycieczka

2

2b

wycieczka

3

3b

p. A.
Krupicka zaopiekuje się w czytelni

p. Joanna Laudańska

5

1i

p. A.
Szuchalska

6

3h

biblioteka

7          

1a

biblioteka

8

1f

zwolniona

9

3c

zwolniona

p. Monika Zaleska – Szczygieł

7

3c

Czytelnia opieka

8

2c

wycieczka

9

3c

zwolniona

p. Izabela Łapuć

6

3f

zwolniona

7

3i

zwolniona

8

1g

zwolniona

 Katarzyna
Ostaszewska

2

3f

p. M.
Bajguz zada

3

2c

wycieczka

6

3c

p. D.
Bielicka (polski)

7

3b

zwolniona