piątek, 17 stycznia

Klasy 2g (częściowo) i 1g (częściowo) wyjeżdżają na wycieczkę pod opieką p. M. Muchy – Grabowskiej i  p. J. Świerzyńskiej. Pozostali uczniowie uczęszczają na lekcję według swojego rozkładu.

Klasa 1d4 wychodzi do kina o godzinie 12.00 pod opieką. E. Noskowicz i p. A. Krętowskiej.

Klasy 2b (z p. Bezubik), 2c z p. Pietryczuk, 1a4 z p. M. Kawczyńskim, 1e4 z p. G. Radłowskim,  2e z p. J. Puławską i 3a z p. K. Rogowskim wychodzą do kina na film ,,Oficer i szpieg”. Wyjście po 2 lekcji (na 10.30). Powrót na 7 lekcję

Nieobecny nauczyciel                      

Numer lekcji

Klasa

Zastępstwo

p. Małgorzata Borowska

2

2a

p. A. Zawadzka

3

2c

kino

4

3a

kino

5

3a

kino

6

3c

p. C. Bieła zaopiekuje się

7

2c

p. A. Pietryczuk

p. Joanna Wap

1

1f4

zwolniona

2

2h

p. E. Chlebińska (angielski)

3

2h

p. A. Łakus zada

4

2g

p. Janusz i p. Ryczkowska z 3 lekcji

5

1b4

p. I. Kuklińska całą klasę

p. Joanna Laudańska

2

3i

zwolniona

3

3f

p. A. Szuchalska całą klasę

4

2e

kino

5

3a

kino

6

2b

kino

7

1e

zwolniona

p. Barbara Kukiełko

1

1e

zwolniona

2

1c4

p. A. Snarska

3

1f4

p. G. Radłowski zada

4

1c

zwolniona

p. I. Bezubik

6

1h

p. I. Bankiewicz zada

p. M. Kawczyński

3

1f

p. M. Bajguz zada

6

1c

p. R. Sołowiej z 5 lekcji łączy

p. G. Radłowski

4

1h4

zwolniona

6

1a

p. A. Wolańska zada

p. K. Rogowski

3

1g4

zwolniona