Rekrutacja

Wybierz dla jakiego rodzaju szkoły chcesz poznać zasady rekrutacji do LO: