Quatro

Cele Stowarzyszenia:

  • Wszechstronny rozwój ucznia i nauczyciela
  • Tworzenie klimatu i warunków sprzyjających rozwijaniu uzdolnień uczniów i nauczycieli.
  • Promowanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli.
  • Upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego, oraz dorobku szkoły i nauczycieli.
  • Zwiększanie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy.
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiąganiu.

Stowarzyszenie QUATRO posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Na rozwój naszych projektów można przekazać 1,5% swojego podatku.

Prezes:         Krzysztof Rogowski

WiceprezesMarek Kawczyński
Sekretarz:     Małgorzata Grabowska

Statut Stowarzyszenia – wersja PDF

Zwracamy się z prośbą do Rodziców, Nauczycieli i wszystkich Przyjaciół Szkoły o przekazanie 1,5% podatku na konto Stowarzyszenia QUATRO. 

NUMER KRS 0000326198.   

Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym będziemy mogli sfinansować wiele edukacyjnych inicjatyw IV LO.