Dyżury nauczycieli - aktualne od 10 maja 2023 r.

 

 

BLOK
SPORTOWY

 

 

SZATNIA

 

 

BLOK
INFORMATYCZNY

PARTER

I
PIĘTRO

II
PIĘTRO

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

    K

Po 1-2 K. Ciepły

Po 3-5 B. Suchocka

Po 6-8 J. Mydlarz

 

 

Po 1-2 J. Wasilewski

Po 3-5 R. Morozewicz

 

Po 0-3 W. Suchocka

Po 4-5 J. Laudańska

Po 6-8 M. Wilczewska

Po 0-2 M. Bajguz

Po 1-3 S. Mydlarz

Po 3-5 A. Dacz

Po 4-5 M. Mazuruk

Po 6-7 W. Brzezńska

Po 6-8 D. Kazimierowicz

Po 0-2 P. Worobiej

Po 1-3 J. Łapuć

Po 3-4 M. Janusz

Po 4-5 T. Mięgoć

Po 6-7 D. Bielicka

Po 5-8 I. Bankiewicz

Po 0-1 A. Pietryczuk

Po 1-3 M. Grabowska

Po 2-3 M. Dziubińska

Po 4-5 J. Czurak

Po 4-5 M. Boguszewska

Po 6-7 K. Maliszewski

Po 6-7 M. Kawczyński

Po 8-9 M. Rogalski

 

W

T

O

R

E

    K

Po 0     C. Wojna

Po 1-3 K. Wojszko

Po 4-6 A. Wysocka

Po 1-3 A. Mydlarz

Po 4-5 J.Wasilewski

Po 0-2 G. Radłowski

Po 3-4 E. Polanis

Po 5-7 A. Łakus

Po 8    B. Szast

 

Po 0-2 M. Mieszczyński

Po 1-3 T. Tyl

Po 3-5 K. Klekotko

Po 4-5 R. Sołowiej

Po 6-7 C. Bieła

Po 6-8 E. Chlebińska

Po 0-2 D. Bielicka

Po 1-3 A. Wolańska

Po 3-5 J. Krupicka

Po 4-5 J. Łapuć

Po 6-7 J. Wap

Po 6-7 K. Nurkowska

Po 8-9 U. Boublej

Po 0-2 E. Noskowicz

Po 1-2 M. Mucha

Po 3-4 D. Dobreńko

Po 3-5 J. Czurak

Po 5-6 K.
Ostaszewska

Po 6-7 M.
Kawczyński

Po 7-10 A. Cudowski

 

Ś

R

O

D

A

Po 0-1 K. Klekotko

Po 2-4 R. Morozewicz

Po 5-6 A. Mydlarz

Po 7-8 M. Sadowska

 

Po 1-3 M. Mazuruk

Po 4-5 A. Wysocka

Po 8-10 P. Koda

 

Po 1-2 A. Łakus

Po 3-4 I. Kuklińska

Po 5-6 G. Radłowski

Po 7-9 W. Suchocka

 

 

Po 0-2 I Bezubik

Po 1-3 M. Rogalski

Po 3-4 B. Bućko

Po 4-5 R. Sołowiej

Po 5-7 K. Wojszko

Po 6-7 K. Maliszewski

Po 0-2 K. Nurkowska

Po 1-3 J. Wap

Po 3-5 G. Karpiuk

Po 4-5 A. Wolańska

Po 6-7 M. Mieszczyński

Po 6-7 A. Szuchalska

Po 0-2 M. Joka

Po 1-3 K. Ostaszewska

Po 3-5 M. Mucha

Po 4-5 B. Szachowicz

Po 6-7 A. Krupicka

Po 6-8 A. Leszkowicz

C

Z

W

A

R

T

E

K

Po 0-3 S. Mydlarz

Po 4-5 B. Suchocka

Po 6-7 M. Borowska

 

 

 

Po 1-2 K. Ciepły

Po 3-5 T. Kiersnowski

 

 

 

Po 0-1 E. Chlebińska

Po 2-3 K. Rogowski

Po 4-5 M. Łapiński

Po 6-7 M. Wilczewska

 

Po 0-3 M. Haraburda

Po 1-3 J. Świerzyńska

Po 4-5 I. Kuklińska

Po 4-5 E. Polanis

Po 6-7 W. Brzezińska

Po 6-8 I. Bezubik

Po 0-2 C. Spisak

Po 1-3 A. Szuchalska

Po 3-5 Ł. Wiśniewski

Po 4-5 A. Krupicka

Po 6-7 B. Szachowicz

Po 6-8 T. Tyl

Po 0-2 A. Cudowski

Po 1-3 E. Noskowicz

Po 3-4 M. Grabowska

Po 4-5 M. Dziubińska

Po 5-6 G. Karpiuk

Po 6-7 M. Zaleska

Po 7-9 M. Ryczkowska

P

I

Ą

T

E

K

Po 3-4 A. Mydlarz

Po 5-6 K. Ciepły

Po 7-8 J. Wasilewski

Po 1-3 R. Sołowiej

Po 4-5 M. Borowska

Po 7-8 P. Koda

Po 2-3 M. Haraburda

Po 4-5 M. Łapiński

Po 6-7 M. Sadowska

Po 0-2 B. Bućko

Po 1-3 J. Laudańska

Po 3-5 K. Rogowski

Po 4-5 Ł. Wiśniewski

Po 6-7 A. Dacz

Po 6-8 D. Kazimierowicz

Po 0-2 J. Świerzyńska

Po 1-3 T. Mięgoć

Po 3-5 A. Pietryczuk

Po 4-5 M. Bajguz

Po 6-7 M. Boguszewska

Po 6-7 P. Worobiej

Po 8-10 U. Boublej

Po 0-1 M. Janusz

Po 1-3 A. Leszkowicz

Po 2-4 M. Dobreńko

Po 4-5 C. Bieła

Po 5-6 M. Zaleska

Po 6-7 M. Ryczkowska

Po 7-8 M. Górniak