Dyżury nauczycieli - aktualne od 17 maja 2021 r.

 

BLOK SPORTOWY

SZATNIA

BLOK INFORMATYCZNY

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

Po 2-4 A. Timofiejuk

Po 5-6 J. Wasilewski

Po 7-8 J. Markiewicz

Po 1-2 M. Popławska

Po 3-4 R. Sołowiej

Po 5-6 M. Borowska

Po 0-1 J. Łapuć

Po 3-4 A. Łakus

Po 5-7 M. Mazuruk

Po 0-1 I. Bezubik

Po 1-3 M. Zaleska

Po 2-3 M. Haraburda

Po 4-5 B. Bućko

Po 4-5 E. Chlebińska

Po 6-7 M. Janusz

Po 6-8 K. Klekotko

Po 0-2 D. Bielicka

Po 1-3 T. Mięgoć

Po 3-4 K. Nurkowska

Po 4-5 J. Wap

Po 5-6 Ł. Wiśniewski

Po 6-7 S. Kochanowska

Po 7-9 M. Sadowska

Po 0-2 H. Szast

Po 1-3 M. Kawczyński

Po 3-4 A. Krupicka

Po 4-5 M. Dziubińska

Po 5-6 C. Bieła

Po 6-7 A. Leszkowicz

Po 7-9 B. Szachowicz

W

T

O

R

E

K

Po 2-3 A. Timofiejuk

Po 4-6 S. Mydlarz

Po 7-9 R. Morozewicz

Po 1-2 J. Świerzyńska

Po 3-4 J. Laudańska

Po 5-6 B. Suchocka

Po 1-4 M. Łapiński

Po 5-6 A. Łakus

Po 7-9 A. Szuchalska

Po 0-2 E. Chlebińska

Po 1-3 G. Radłowski

Po 3-5 A. Mydlarz

Po 4-5 E. Polanis

Po 6-7 W. Brzezińska

Po 6-7 B. Bućko

Po 8-9 T. Tyl

Po 1-3 A. Dacz

Po 2-3 M. Rogalski

Po 4-5 K. Nurkowska

Po 4-5 M. Bajguz

Po 6-7 P. Koda

Po 6-7 I. Bankiewicz

Po 8-9 P. Worobiej

Po 0-2 H. Szast

Po 1-3 A. Wolańska

Po 3-4 J. Czurak

Po 4-5 A. Krupicka

Po 5-6 M. Boguszewska

Po 6-7 M. Dziubińska

Po 7-9 M. Kawczyński

Ś

R

O

D

A

Po 0-4 K. Ciepły

Po 5-7 B. Suchocka

Po 1-3 E. Noskowicz

Po 4-6 K. Wojszko

Po 0-2 W. Suchocka

Po 3-5 M. Wilczewska

Po 6-7 I. Łapuć

Po 0-2 T. Tyl

Po 1-3 I. Kuklińska

Po 3-4 K. Rogowski

Po 4-5 J. Wasilewski

Po 5-6 M. Grabowska

Po 6-7 M. Bajguz

Po 7-9 C. Spisak

Po 0-1 A. Dacz

Po 1-2 A. Pietryczuk

Po 2-3 J. Wap

Po 3-4 G. Karpiuk

Po 4-5 K. Ostaszewska

Po 5-6 Ł. Wiśniewski

Po 6-7 J. Czurak

Po 7-9 M. Sadowska

Po 0-2 A. Cudowski

Po 1-3 A. Wolańska

Po 3-5 M. Mieszczyński

Po 4-5 D. Dobreńko

Po 6-7 M. Boguszewska

Po 6-8 K. Maleszewski

C

Z

W

A

R

T

E

K

Po 0-2 A. Wysocka

Po 3-5 R. Morozewicz

Po 8-9 A. Mydlarz

Po 1-2 K. Ciepły

Po 3-4 M. Mazuruk

Po 5-6 S. Mydlarz

Po 1-4 M. Wilczewska

Po 5    M. Rogalski

Po 6-8 A. Szuchalska

Po 0-2 G. Radłowski

Po 1-3 G. Karpiuk

Po 3-5 M. Popławska

Po 4-5 J. Świerzyńska

Po 6-7 I. Kuklińska

Po 6-7 J. Laudańska

Po 8-9 E. Palinowska

Po 0-3 A. Pietryczuk

Po 1-2 P. Worobiej

Po 3-4 S.Kochanowska

Po 4-5 K. Maliszewski

Po 5-6 E. Gobcewicz

Po 6-7 I. Bankiewicz

Po 7-9 M. Zaleska

Po 1-3 D. Dobreńko

Po 1-3 M. Grabowska

Po 4     G. Karpiuk

Po 4-5 M. Mucha

Po 5-6 M. Ryczkowska

Po 6-7 A. Leszkowicz

Po 7-8 E. Noskowicz

P

I

Ą

T

E

K

Po 0-1 J. Markiewicz

Po 2-4 A. Mydlarz

Po 5-7 A. Wysocka

Po 8     J. Wasilewski

Po 1-2 E. Polanis

Po 3-4 K. Wojszko

Po 5-6 M. Borowska

Po 0-3 W. Suchocka

Po 4-5 K. Klekotko

Po 6-8  M. Łapiński

Po 1-3 I. Bezubik

Po 1-4 R. Sołowiej

Po 4-5 M. Janusz

Po 5-6 W. Brzezińska

Po 6-7 K. Rogowski

Po 7-9 E. Palinowska

Po 0-1 B. Szachowicz

Po 1-3 M. Haraburda

Po 2-4 J. Krupicka

Po 4-5 T. Mięgoć

Po 5-6 P. Worobiej

Po 6-7 A. Cudowski

Po 7-9 D. Bielicka

Po 0-3 J. Stupak

Po 1-3 K. Maleszewski

Po 4-5 K. Ostaszewska

Po 4-5 M. Ryczkowska

Po 6-7 C. Bieła

Po 6-8 M. Mucha