Dyżury nauczycieli - aktualne od 6 lutego 2023 r.

 

 

BLOK
SPORTOWY

 

 

SZATNIA

 

 

BLOK
INFORMATYCZNY

PARTER

I
PIĘTRO

II
PIĘTRO

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

Po 0-1 K. Ciepły

Po 2-3 S. Mydlarz

Po 4-5 J. Wasilewski

Po 6-8 J. Mydlarz

 

 

Po 1-3 B. Bućko

Po 4-5 R. Morozewicz

Po 6-7 M. Boguszewska

Po 0-2 A. Łakus

Po 3-4 M. Wilczewska

Po 5-6 W. Suchocka

Po 7-8 M. Łapiński

Po 0-2 J. Łapuć

Po 1-3 I. Kuklińska

Po 3-4 A. Dacz

Po 4-5 M. Mazuruk

Po 5-6 K. Klekotko

Po 7 T.Tyl

Po 6-9 I. Bezubik

Po 0-2 A. Cudowski

Po 1-3 M. Zaleska

Po 3-5 K. Nurkowska

Po 4-5 D. Bielicka

Po 6-7 J. Świerzyńska

Po 6-9 M. Rogalski

Po 0-2 E. Noskowicz

Po 1-3M. Sadowska

Po 3-4 D. Kazimierowicz

Po 4-5 M. Mieszczyński

Po 5-6 Ł. Wiśniewski

Po 6-7 M. Ryczkowska

Po 7-9 M. Biegluk

 

W

T

O

R

E

K

Po 2-3 J. Mydlarz

Po 4-6 K. Wojszko

Po 7-8 A. Wysocka

Po 1-3 E. Chlebińska

Po 4-5 A. Szuchalska

Po 6-7 J. Wasilewski

Po 0-2 G. Radłowski

Po 3     M. Łapiński

Po 4-5 E. Polanis

Po 6-8 W. Suchocka

 

Po 0-3 T. Tyl

Po 1-3 I. Kuklińska

Po 4-5 A. Mydlarz

Po 4-5 M. Haraburda

Po 6-7 K. Rogowski

Po 6-9 W. Brzezińska

Po 0-2 A. Pietryczuk

Po 1-3 I. Bankiewicz

Po 3-5 A. Dacz

Po 4-5 M. Bajguz

Po 6-7 M. Mazuruk

Po 6-7 B. Szachowicz

Po 8-10 U. Boublej

Po 0-2 E. Noskowicz

Po 1-3 M. Dziubińska

Po 3-4 M. Mucha

Po 4-5 K. Ostaszewska

Po 5-6 J. Krupicka

Po 6-7 K. Maleszewski

Po 7-10 A. Cudowski

 

Ś

R

O

D

A

Po 0-2 R. Morozewicz

Po 3-5 A. Wysocka

Po 6-8 K. Wojszko

 

Po 1-3 B. Suchocka

Po 4-5 S. Mydlarz

Po 6-7 A. Mydlarz

Po 8-10 P. Koda

 

Po 0-1 J. Laudańska

Po 2-4 A. Łakus

Po 5-6 E. Polanis

Po 7    M. Wilczewska

Po 8-9 W. Suchocka

 

 

Po 0-1 M. Popławska

Po 1-2 G. Karpiuk

Po 2-3 W. Brzezińska

Po 3-5 R. Sołowiej

Po 4-5E. Chlebińska

Po 6-7 K. Maliszewski

Po 6-9 G. Radłowski

 

Po 0-2 M. Bajguz

Po 1-3 C. Bieła

Po 3-5 A. Wolańska

Po 4-5 T. Mięgoć

Po 6-7 D. Bielicka

Po 6-8 M. Janusz

Po 0-2 D. Dobreńko

Po 1-3 K. Ostaszewska

Po 3-5 A. Leszkowicz

Po 4-5 M. Grabowska

Po 6-7 J. Czurak

Po 6-7 M. Mucha

C

Z

W

A

R

T

E

K

Po 0-1 B. Suchocka

Po 2-4 J. Wasilewski

Po 5-6. S. Mydlarz

Po 7-8 A. Timofiejuk

 

 

Po 1-3 K. Ciepły

Po 4-5 R. Morozewicz

Po 6-7 A. Wysocka

 

 

 

Po 1-3 M. Haraburda

Po 4-5 A. Szuchalska

Po 6-7 M. Wilczewska

 

Po 0-2 B. Bućko

Po 1-3 J. Świerzyńska

Po 3-4 T. Kiersnowski

Po 4-5 K. Maliszewski

Po 5-6 K. Rogowski

Po 6-7 M. Borowska

Po 7-9 I. Bezubik

Po 0-2 C. Spisak

Po 1-3 A. Krupicka

Po 3-4 M. Zaleska

Po 4-5 B. Szachowicz

Po 5-6J. Wap

Po 6-7 P. Worobiej

Po 7-9 K. Nurkowska

Po 0-2 M. Grabowska

Po 1-3 D. Dobreńko

Po 3-4 A. Leszkowicz

Po 4-5 M. Kawczyński

Po 5-6 M.Mieszczyński

Po 6-7 M. Dziubińska

Po 7-9 M. Joka

P

I

Ą

T

E

K

Po 2-4 A. Mydlarz

Po 5-6 M. Borowska

Po 7-8 T. Kiersnowski

Po 1-3 R.Sołowiej

Po 4-5 K. Ciepły

Po 6-7 B. Suchocka

Po 8 P. Koda

Po 0-2 M. Joka

Po 3-5 M. Łapiński

Po 6-7 M. Sadowska

Po 0-3 J. Laudańska

Po 1-2 M. Janusz

Po 3-5 C. Bieła

Po 4-5 K. Klekotko

Po 6-7 M. Boguszewska

Po 6-8 D. Kazimierowicz

Po 0-2 A. Pietryczuk

Po 1-3 J. Wap

Po 3-5 G. Karpiuk

Po 4-5 Ł. Wiśniewski

Po 6-7 I. Bankiewicz

Po 6-7 P. Worobiej

Po 8-10 U.Boublej

Po 0-2 M. Kawczyński

Po 1-3 T. Mięgoć

Po 3-4 A. Wolańska

Po 4-5 J. Czurak

Po 5-6 J. Łapuć

Po 6-7 M. Ryczkowska

Po 7-8 M. Górniak