Dyżury nauczycieli - aktualne od 9 maja 2022 r.

 

 

BLOK
SPORTOWY

 

 

SZATNIA

 

 

BLOK
INFORMATYCZNY

PARTER

I
PIĘTRO

II
PIĘTRO

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

Po 0-2 R.
Morozewicz

Po 3-4 S. Mydlarz

Po 5-6 A. Wysocka

Po 7-8 K. Wojszko

 

Po 1-3 A.
Timofiejuk

Po 4-5 J.
Wasilewski

 

Po 0-2 M. Łapiński

Po 3-5 A. Łakus

Po 6-7 M.
Wilczewska

 

Po 0-2 M. Popławska

Po 1-3 A.
Pietryczuk

Po 3-5 K. Rogowski

Po 4-5 Ł.
Wiśniewski

Po 6-7 A. Mydlarz

Po 6-7 E.
Palinowska

 

Po 0-2 A. Krupicka

Po 1-3 M. Bajguz

Po 3-4 P.Worobiej

Po 3-5 K. Nurkowska

Po 5-6 J. Wap

Po 6-7 M. Mucha

Po 7-9 C. Bieła

Po 0-1 M.
Mieszczyński

Po 1-3 E. Noskowicz

Po 2-3 M. Grabowska

Po 4-5 M.
Ryczkowska

Po 4-5 A.
Leszkowicz

Po 6-7 A.
Szuchalska

Po 6-7 B.
Szachowicz

W

T

O

R

E

K

Po 0-2 A. Mydlarz

Po 3-4 K. Wojszko

Po 5-6 J.
Wasilewski

Po 1-2 C. Wojna

Po 3-5 K. Ciepły

 

Po 0    M. Wilczewska

Po 1-3 I. Bezubik

Po 4-5 E.
Chlebińska

Po 6-7 M. Mazuruk

Po 8-9 W. Suchocka

Po 0-2 B. Bućko

Po 1-3 M. Borowska

Po 3-5 I. Kuklińska

Po 4-5 G. Radłowski

Po 6-7 K.
Maliszewski

Po 6-8 J. Laudańska

Po 1-2 G. Karpiuk

Po 1-3 I.
Bankiewicz

Po 3-4 M. Popławska

Po 4-5 J.
Świerzyńska

Po 5-6 T. Mięgoć

Po 6-7 M.
Boguszewska

Po 7-10 U. Boublej

Po 0-2 E. Noskowicz

Po 1-3 K.
Maleszewski

Po 3-4 M.
Dziubińska

Po 4-5 D. Dobreńko

Po 5-6 B.
Szachowicz

Po 6-7 A. Wolańska

Po 7-9 J. Czurak

 

Ś

R

O

D

A

Po 0-1 J.
Wasilewski

Po 2-4 T.
Kiersnowski

Po 5-6 S. Mydlarz

Po 7-8 A. Mydlarz

 

Po 1-3 R.
Morozewicz

Po 4-5 M. Borowska

 

 

Po 0-2 M. Łapiński

Po 3-4 E. Polanis

Po 5-6 A.
Szuchalska

Po 7-8 W. Suchocka

 

Po 0-2 C. Spisak

Po 1-3 M. Haraburda

Po 3-4 K. Rogowski

Po 4-5 W.
Brzezińska

Po 5-6 E.
Chlebińska

Po 6-7 J. Łapuć

Po 7-8 K. Klekotko

 

Po 0-2 P. Koda

Po 1-3 G. Karpiuk

Po 3-5 D. Bielicka

Po 4-5 K.
Maliszewski

Po 6-7 K.
Ostaszewska

Po 6-8 M.
Mieszczyński

Po 0-1 A. Cudowski

Po 1-3 M.
Dziubińska

Po 2-3 A. Dacz

Po 4-5 D. Dobreńko

Po 4-5 M.
Kawczyński

Po 6-7 M. Grabowska

Po 6-7 K.
Maleszewski

Po 8-9 E.
Palinowska

C

Z

W

A

R

T

E

K

Po 1-4 K. Ciepły

Po 5-8 A. Wysocka

 

 

 

Po 1-3 I. Bezubik

Po 4-5 C. Bieła

 

 

Po 0-1 W. Suchocka

Po 2-4 E. Polanis

Po 5-6 S. Mydlarz

Po 7-8 M. Łapiński

Po 0-2 M. Bajguz

Po 1-2 R.
Morozewicz

Po 3-5 M. Janusz

Po 3-5 K. Klekotko

Po 6-7 T. Tyl

Po 6-8 R. Sołowiej

Po 0-1 A. Wolańska

Po 1-2 M. Sadowska

Po 2-3 K. Nurkowska

Po 3-4 T. Mięgoć

Po 4-5 P. Worobiej

Po 5-6 J.
Świerzyńska

Po 6-7 Ł.
Wiśniewski

Po 0-2 K.
Ostaszewska

Po 1-3 M.
Boguszewska

Po 3-4 J. Czurak

Po 4-5 M. Mazuruk

Po 5-6 M. Zaleska

Po 6-7 A. Krupicka

Po 7-8 M. Biegluk

P

I

Ą

T

E

K

Po 1-3 K. Wojszko

 

Po 1-3 J. Laudańska

Po 4-5 R. Sołowiej

 

Po 0-1 A. Łakus

Po 2-3 W. Suchocka

Po 4-5 J. Łapuć

Po 6-7 M.
Wilczewska

Po 0-2  B. Bućko

Po 1-3 T. Tyl

Po 3-4 G. Karpiuk

Po 4-5 G. Radłowski

Po 5    I. Kuklińska

Po 6-7 W.
Brzezińska

Po 6-8 A. Dacz

Po 0-1 A.
Pietryczuk

Po 1-2 D. Bielicka

Po 2-3  I. Bankiewicz

Po 3-5 J. Stupak

Po 4-5 J. Wap

Po 6-7 J. Krupicka

Po 6-8 M. Haraburda

Po 0-1 M. Mucha

Po 1-3 M. Sadowska

Po 2-3 M.
Ryczkowska

Po 4-5 M.
Kawczyński

Po 4-5 A. Cudowski

Po 6-7 M. Zaleska

Po 6-8 A.
Leszkowicz