Stypendium MEN

wpis w: Aktualności2, Stypendia | 0

Uczniowie, którzy mają wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe w roku szk. 2023/2024 mogą ubiegać się o STYPENDIUM Ministra Edukacji Narodwej

Do 11 czerwca należy złożyć dokumenty do pani pedagog Ewy Repsz-Korotkich (pokój na II p.).

Szczegołowe informacje wraz z wnioskiem znajdują się na stronie: 

https://kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/informacja-o-stypendiach-ministra-edukacji-narodowej-za-rok-szkolny-2023-2024.html