Obiady – CZERWIEC 2024

Opłata za OBIADY za CZERWIEC 2024 r. wynosi:

58,80 zł (12 dni żywieniowych x 4,90 zł).

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Zgłoszeniem jest WPŁATA.
PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY.

WPŁATY przyjmujemy: 25 – 28 MAJA 2024 r. – WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE.

Sekretariat szkoły NIE PRZYJMUJE WPŁAT GOTÓWKOWYCH.

Numer konta bankowego,
na które należy dokonać wpłaty

w terminie wyznaczonym przez szkołę:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

WAŻNE!!!

Zwracamy się z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. 

ZWROTY ZA OBIADY mogą być dokonywane tylko po ZGŁOSZENIU PISEMNYM nieobecności ucznia z podaniem numeru konta w przeddzień do godz. 10.00 (nie mniej niż za 3 dni obiadowe).
Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie lub przesłać mailem na adres: kuchnia@4lo.bialystok.pl.
Telefon kontaktowy: 85 742 93 18.