Przeciw przemocy

wpis w: Aktualności1 | 0

4 grudnia klasa 3e wzięła udział w wyjątkowej lekcji w ramach projektu edukacyjnego „Adwokatura przeciwko przemocy"

Organizatorem akcji jest Naczelna Rada Adwokacka i działające przy niej Komisje: Komisja Praw Człowieka, Komisja ds. Równego Traktowania, Zespół ds. Kobiet, Komisja Edukacji Prawnej oraz Komisja Wizerunku.

Uczniowie omówili zjawisko przemocy domowej oraz rówieśniczej, analizowali przepisy dotyczące dyskryminacji, a także wcielili się w role świadka, przesłuchującego, protokolanta oraz obserwatora. Nasze zajęcia poprowadziła pani adwokat Angelica Pikura-Zawadzka. Serdecznie dziękujemy!