Zapraszamy RODZICÓW

Spotkania rodziców uczniów IV LO z nauczycielami w ramach DNIA OTWARTEGO odbędą się 12 grudnia 2023 r. w godz. 17.00 – 19.00. ZAPRASZAMY 🙂 Konsultacje odbędą się w następujących salach:

 

Przedmiot

Nazwiska nauczycieli

Sala lekcyjna

język polski, (język rosyjski)

p. D. Bielicka

36

p. I. Bankiewicz – Zabielska

37

p. K. Nurkowska

p. T. Mięgoć (polski, rosyjski)

38

p. Ł. Wiśniewski

33

p. A. Wolańska

 p. K. Ostaszewska

60

p. A. Zawadzka

gabinet wicedyrektora

język angielski

p. E. Chlebińska

p. A. Łakus

p. J. Laudańska

p. M. Mazuruk

p. E. Polanis

p. I. Łapuć

p. K. Klekotko

p. M. Haraburda

p. J. Wap 

p. A. Szuchalska

10

 

(rozmowy w salach 10a, 11, 35)

 

język niemiecki

 

p. M. Ryczkowska

p. M. Boguszewska – Nitkiewicz 

 

48

Język łaciński 

p. M. Borowska

 

9

francuski, hiszpański

p. M. Sadowska – francuski zw.lek.

p. M. Janusz – hiszpański

34

język rosyjski,

p. J. Czurak,

p. D. Kazimierowicz

54

matematyka

p. M. Popławska, p. B. Bućko

13

p. J. Świerzyńska, p. S. Koszelew

39

p. M. Bajguz

40

p. P. Worobiej

p. A. Dacz

41

p. A. Leszkowicz

p. M. Łapiński (matematyka, informatyka)

59

historia, edukacja dla bezpieczeństwa,

wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie, filozofia

p. M. Grabowska – historia

p. M. Joka – wos, hit

p. M. Kawczyński, – historia, wos

56

p. G. Radłowski – historia

p. K. Rogowski – historia

12

p. I. Bezubik – podst. przedsiębiorczosci,

p. A. Kargol – Wasiluk (biznes i zarządzanie)

p. A. Basiel – edukacja dla bezpieczeństwa,

p. M. Rogalski (filozofia)

57

chemia

p. E. Noskowicz

p. B. Garley

p. A. Kuptel

p. B. Szachowicz – Petelska

51

fizyka

p. M. Mieszczyński,

p. M. Mucha – Grabowska

p. M. Biegluk

49

biologia

p. C. Bieła

p. M. Zaleska – Szczygieł

30

p. A. Pietryczuk

p. M. Dziubińska

52

p. A. Snarska

gabinet wicedyrektora

p. B. Karpowicz

gabinet dyrektora

geografia

p. H. Szast

p. M. Górniak

p. E. Jancewicz

p. R. Kowalko

55

informatyka, matematyka

p. W. Suchocka (informatyka, matematyka)

2

p. M. Wilczewska informatyka

p. B. Szast informatyka

3

religia /etyka

ks. T. Łapiak

ks. T. Tyl

s. T. Brzezińska

p. R. Sołowiej

ks. M. Romańczuk – katecheza prawosławna

52a

wychowanie fizyczne

p. K. Ciepły

p. R. Morozewicz 

p. A. Mydlarz

p. J. Wasilewski 

p. A. Timofiejuk

p. T. Kiersnowski

p. C. Wojna

pokój nauczycielski wf

p. A. Wysocka

p. S. Mydlarz

15

p. B. Suchocka  

p. K. Wojszko

14

pedagog, psycholog

p. M. Miastkowska- pedagog (parter)

p. E. Repsz – Korotkich- pedagog (II piętro)

p. G. Karpiuk – psycholog (I piętro)

gabinety pedagoga, psychologa