FLEX – wymiana liderów

wpis w: Aktualności1 | 0

Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w Programie FLEX, wymianie kulturowej w pełni finansowanej przez Departament Stanu USA

Rekrutacja na wyjazdy w roku szkolnym 2024/2025 rozpoczęła się już 1 sierpnia i potrwa do 19 września 2023. Aplikować mogą uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas liceum/technikum.
Finaliści będą mieszkać u amerykańskich rodzin goszczących i staną się uczniami lokalnych szkół średnich. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny.

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń/uczennica pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy liceum/technikum, który/a:

  • ma polskie obywatelstwo
  • urodził/a się między 15.07.2006 a 15.07.2009 (osoby z niepełnosprawnością: 15.02.2006-15.07.2009)
  • zna język angielski w stopniu komunikatywnym
  • spełnia wymogi dot. uzyskania wizy J-1 oraz nie spędził/a więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

  • podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski
  • miesięczne stypendium $200 na własne wydatki
  • zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
  • program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
  • szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
  • ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online do 19 września 2023: http://ais.americancouncils.org/flex.

Uczniowie mają 10 dni na wypełnienie formularza od momentu rejestracji.

Więcej informacji na stronach: