Mamy to! Finał OWoR

Uczennice klasy 4e – Julia Cieśluk i Karolina Lipskazdobyły tytuł FINALISTEK etapu CENTRALNEGO Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, który miał miejsce 21 kwietnia 2023 r. w Olsztynie.

Opiekunem naszych finalistek jest pani pedagog Monika Miastkowska.

Serdecznie GRATULUEJMY sukcesu w tej prestiżowej Olimpiadzie, która odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zdobycie tytułu fianlisty uprawnia do wstępu na Uniwersytet Warmińsko – Mazurski z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: nauki o rodzinie, pedagogiki, pracy socjalnej, psychologii i socjologii. 

Teraz już tylko matura… studia czekają!