Medyczne warsztaty

wpis w: Aktualności2 | 0

Klub Młodego Medyka ma za sobą pasjonujący weekend. Odbyły się kolejne warsztaty na UMB, w których wzięło udział 85 uczniów z klas biologiczno-chemicznych. 

Zajęcia odbywały się na na Wydziale Farmacji, w Centrum Symulacji Medycznej oraz w Centrum Dydaktyczno- Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu i miały charakter laboratoryjny i ćwiczeniowy.

Na Wydziale Farmacji zajęcia odbyły się w:
– Zakładzie Toksykologii
– Zakładzie Bromatologii: „Ocena jakości żywności"
– Zakładzie Farmacji stosowanej
– Zakładzie Chemii Leków

W Centrum Symulacji Medycznej odbyły się warsztaty:
– warsztaty ratowania życia
– warsztaty monitorowania pacjentów
– fizjoprofilaktyka 

Opiekunowie naszych medyków to panie: C. Bieła, A. Pietryczuk, M. Zaleska, M. Dziubińska.