Obiady – marzec 2023

Opłata za OBIADY za KWIECIEŃ 2023 r. (1 – 30 kwietnia) wynosi:

73,50 zł (15 dni żywieniowych x 4,90 zł).
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Zgłoszeniem jest WPŁATA.

WPŁATY należy dokonać w dniach: 27 – 29 MARCA 2023 r. – WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE.

Sekretariat szkoły NIE PRZYJMUJE WPŁAT GOTÓWKOWYCH.

Numer konta bankowego,
na które należy dokonać wpłaty

w terminie wyznaczonym przez szkołę:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

WAŻNE!!!

Zwracamy się z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. 

ZWROTY ZA OBIADY mogą być dokonywane tylko po ZGŁOSZENIU PISEMNYM nieobecności ucznia z podaniem numeru konta w przeddzień do godz. 10.00 (nie mniej niż za 3 dni obiadowe).
Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie lub przesłać mailem na adres: kuchnia@4lo.bialystok.pl.
Telefon kontaktowy: 85 742 93 18.