XXVIII Konkurs Młodych Twórców

wpis w: Aktualności1, Konkursy | 0

W imieniu organizatorów szkolnego Konkursu Młodych Twórców ZAPRASZAMY do udziału w tegorocznej 28. edycji. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: poezja i proza. Teksty przekazujemy swojemu nauczycielowi języka polskiego do 20 stycznia 2023 r.

Poezja:

  • należy przygotować 4 wiersze (napisane na komputerze)
  • podpisać je godłem (pseudonimem, hasłem)
  • w oddzielnej kopercie podpisanej tym samym pseudonimem umieścić dane: imię i nazwisko, klasa.

Proza:

  • należy przygotować tekst, który nie powinien przekraczać 8 stron maszynopisu i podpisać godłem (pseudonimem, hasłem)
  • w oddzielnej kopercie podpisanej tym samym pseudonimem umieścić dane: imię i nazwisko, klasa.

Gwarantujemy anonimowość autorów przy ocenie przez kilku jurorów.

Uczestnicy otrzymają dyplomy i tomik z tekstami konkursowymi, a zwycięzcom zapewniamy nagrody rzeczowe.

Przypominamy o tym, że teksty muszą być oryginalne (własne), nigdzie wcześniej nienagradzane.

Organizatorzy:
Iwona Bankiewicz – Zabielska
Katarzyna Nurkowska