O klimacie na UwB

wpis w: Aktualności1 | 0

1 grudnia uczniowie klas 2h i 1d wzięli udział w seminarium: „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej. Nauka – Przyroda – Społeczeństwo” – zorganizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia przy współpracy z Europe Direct Podlaskie. Spotkanie odbyło się na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku i Prezydenta Miasta Białystok i było częścią obchodów międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu oraz kampanii Open Climate Campaign. 

Oto krótka relacja uczestników z tematyki seminarium:

Seminarium było zaproszeniem do rozmowy oskutkach zmian klimatycznych w skali lokalnej i globalnej. O kryzysie klimatycznym i różnych jego aspektach mówili eksperci z UwB.
Prof. dr hab. Andrzej Górniak z Katedry Ekologii Wód przedstawił wyniki badań nad zmianami klimatycznymi zachodzącymi w Białymstoku i naszym województwie. 
O czym mówi emisyjność gospodarki i jak otwarta nauka pomaga tę wiedzę wykorzystywać opowiedziała pani dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko z KatedryRozwoju Społeczno–Gospodarczego Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.
Natomiast dzięki wykładowi przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Białymstoku uczniowie poznali przykłady realizacji Planu Adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030.