Gratulacje dla nauczycieli!

wpis w: Aktualności1 | 0

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej grupa nauczycieli IV LO została wyróżniona i nagrodzona za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i szczególne zaangażowanie.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej został odznaczony pan Krzysztof Rogowski.

Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty otrzymała pani Dorota Bielicka.

Prezydent Miasta Białegostoku przyznał nagrody: pani Małgorzacie Borowskiej, pani Bożenie Karpowicz, panu Krzysztofowi Maleszewskiemu, pani Monice Miastkowskiej, pani Annie Snarskiej, pani Henryce Szast.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!