Stypednium dla uzdolnionych

wpis w: Aktualności1, Stypendia | 0

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy mają osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (muzyka, film, teatr, taniec, literatura, plastyka, fotografia i inne) do składania wniosków o przyznanie stypendium. 

Wnioski wraz z dyplomami potwierdzającymi osiągnięcia należy złożyć do pani pedagog Barbary Gierej do 24 października 2022 r.

Szczegóły na stronie: wrotapodlasia.pl/pl/kultura/stypendia_i_nagrody/stypendia_marszalka