Obiady szkolne

Opłata za OBIADY za PAŹDZIERNIK 2022 r. (1 – 31 października) wynosi:

88,20 zł (18 dni żywieniowych x 4,90 zł).

PROSIMY o TERMINOWE dokonanie wpłaty: do 28 WRZEŚNIA – WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE.
Sekretariat szkoły NIE PRZYJMUJE WPŁAT GOTÓWKOWYCH.

ZWROTY ZA OBIADY będą dokonywane w ramach ZGŁOSZENIA PISEMNEGO z podaniem numeru konta w przeddzień do godz. 10.00 (nie mniej niż za 3 dni obiadowe).
Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie lub przesłać mailem na adres: kuchnia@4lo.bialystok.pl. Telefon kontaktowy: 85 742 93 18.

Numer konta bankowego,
na które należy dokonać wpłaty

w terminie wyznaczonym przez szkołę:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

WAŻNE!!!

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. DZIĘKUJEMY:)