Stypendia naukowe – zgłoś wniosek

wpis w: Aktualności2, Stypendia | 0

Masz wysokie wyniki w nauce za ostatni rok, sukcesy w konkursach lub olimpiadach? Możesz starać się o Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce.

Zapoznaj się ze szczegółami i złóż wniosek.

O wyróżnienie to mogą ubiegać się podlascy uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali łącznie następujące osiągnięcia:

  • średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5.0;
  • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioski należy złożyć do pani pedagog Moniki Miastkowskiej do końca września 2022 r.
Szczegółowe informacje na stronie: wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia