Uwaga! Dodatkowa rekrutacja

wpis w: Aktualności2, Rekrutacja | 0

Osoby, które chcą uczestniczyć w dodatkowym terminie rekrutacyjnym, powinny złożyć NOWY WNIOSEK uwzględniający tylko oddziały, w których są wolne miejsca.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone kopie lub oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

  • Terminy rekrutacji uzupełniającejTUTAJ
  • Terminy rekrutacji uzupełniającej do klasy sportowejTUTAJ
  • Wolne miejsca w poszczególnych oddziałach – TUTAJ
  • Druk wniosku dla kandydatów do klasy pierwszejTUTAJ
  • Oświadczenia o wielodzietności lub samotnym wychowywaniu dzieci znajdują się w zakładce REKRUTACJA.