Mistrz Postępu

wpis w: Aktualności1 | 0

Miło nam ogłosić, że Stowarzyszenie QUATRO działajace przy IV LO po raz pierwszy przyznało Nagrodę „Mistrz Postępu". Otrzymał ją Przemysław Golonko – uczeń klasy 2f. Serdecznie gratulujemy 🙂

Celem nagrody jest docenienie i szczególne wyróżnienie ucznia, który w ciągu dwóch kolejnych lat nauki w liceum, dzięki swojej pracy uzyskał wyraźny postęp, progres na polu naukowym – na miarę jednak własnych możliwości. Nagroda ma służyć promowaniu idei rozwoju, samodoskonalenia, wytrwałej pracy nad sobą. Doceniać ma wysiłek wszystkich uczniów – nie jedynie olimpijczyków i uczniów z najwyższą średnią ocen. Do nagrody ucznia zgłasza wychowawca, nauczyciel szkoły lub samorząd uczniowski – ostateczna decyzję podejmują zaś członkowie Stowarzyszenia Quatro na walnym zebraniu.

Nagroda ma charakter finansowy (w tym roku to 500 zł) i będzie przyznawana na koniec każdego roku szkolnego. 

Zawsze warto się starać, nie rezygnować z wysiłków i kształtowania swego charakteru w dążeniu do celu.