IV LO – najlepsze w praworządności

Poznaliśmy wyniki najnowszego XI Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2022 roku. Z dumą ogłaszamy, że IV LO zajęło w nim I miejsce uzyskujac zaszczytny TYTUŁ PLATYNOWEJ SZKOŁY.
Puchar odebrali nasi olimpijczycy 11 czerwca podczas etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej na Wydziale Prawa UwB.

Kolejny raz sukcesy i wysokie noty w olimpiadach społeczno-prawnych potwierdziły naszą pozycję lidera w tych dziedzinach na forum ogólnopolskim.

Gratulujemy olimpijczykom oraz panu Krzysztofowi Maleszewskiemu, który jest opiekunem naszych uczniów oraz zaangażowanym działaczem COPTIOSH (Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych w Białymstoku).

Więcej informacji: coptiosh.eu/XI-Ranking-2022-za-rok-szkolny-2020-21