Stypendium ministra

wpis w: Aktualności1, Stypendia | 0

Uwaga laureaci i finaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych, turniejów, uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i współzawodnictwie sportowym! Zapraszamy do aplikowania o stypednium ministra do spraw oświaty i wychowania. 

Szczegółowe kryteria, informacje oraz druki na stronie:
https://kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/stypendium-ministra-do-spraw-oswiaty-i-wychowania-2022.html