Konferencja z rzecznikiem

30 maja 2022 r. uczennice klasy 3a4: Anna Krajewska, Angelika Lorenc i Julia Łajkowska oraz reprezentantka IV LO w Młodzieżowej Radzie Miasta, Olga Sorkowska z 3g4, uczestniczyły wraz z opiekunką, panią pedagog Moniką Miastkowską w konferencji z miejskim rzecznikiem praw ucznia, panem Mariuszem Tarasiukiem.

Rzecznik praw ucznia stoi w obronie wszystkich uczniów Białegostoku, broni ich praw, reprezentuje samorządy uczniowskie, prowadzi mediacje, buduje „mosty" między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Siedzibą rzecznika jest Departament Edukacji przy ul. Legionowej 7. Z rzecznikiem można kontaktować się pod numerem telefonu: 85-869-63-44.