Fala pomocy Ukrainie

wpis w: Aktualności2, Wolontariat | 0

Oczy wszystkich skierowane są dziś w stronę Ukrainy. Nie potrafimy przestać myśleć o pokrzywdzonych, zastanawiać się, jak możemy im pomóc. Wyrazem wsparcia i solidarności w naszej szkole stały się m.in. zbiórki materiałów medycznych, długoterminowej żywności, kosmetyków. 

Uczniowie, rodzice oraz pracownicy IV LO natychmiast zaangażowali się w działanie. Wychowawcy klas przeprowadzili zbiórki pieniędzy. Wspólnymi siłami zebraliśmy 12 778 zł – środki przekazane zostały na bezpośrednią pomoc humanitarną i medyczną obywatelom Ukrainy.
Podziękowania należą się całej społeczności szkolnej – w pomoc włączyli się dosłownie wszyscy!

(Grafika: Drukasy)

Szczególne wyrazy wdzięczności wysyłamy klasom, które zebrały największe kwoty na rzecz potrzebujacych:

  • 1a (wychowawczyni – pani M. Buguszewska-Nitkiewicz) – 1313,65 zł,
  • 1c (wychowawczyni – pani A. Pietryczuk) – 1000 zł,
  • 3a (wychowawczyni – pani A. Wolańska) – 920 zł,
  • 2c (wychowawczyni – pan A. Cudowski) – 850 zł,

Bardzo dziękujemy koordynatorom zbiórek: Aleksandrze Misiuk z klasy 2a (zbiórka materiałów medycznych) oraz Wiktorowi Żełudkowskiemu z klasą 3b (zbiórka darów rzeczowych).

Dziękujemy!!!

Uczniowie, rodzice, nauczyciele, a nawet absolwenci – 35 osób z IV LO odpowiedziało na apel Fundacji Białystok DziałaMY i w czwartek 3 marca 2022 r. poświęciło swój wolny czas, by spakować najpotrzebniejsze produkty, zebrane w trakcie zbiórek na terenie białostockich szkół. Transport już dotarł do potrzebujących w Ukrainie.

Dziękujemy wszystkim, którzy do późnych godzin wieczornych, niestrudzenie, z uśmiechem na ustach, pomagali. A byli to uczniowie:

Zuzanna Daniłowska (1e), Aleksandra Karpowicz (1e), Jakub Gniedziejko (2a), Michał Kosz (2a), Zuzanna Żukowska (2a), Natalia Feltowicz (2c), Magdalena Pasiuk (2c), Kamila Woźniewska (2c), Wiktoria Kulesza (2g), Angelika Lorenc (3a4), Anna Hryniewicka (3c4), Natalia Rybnik (3c4), Maria Bilewicz (3e4), Patrycja Chamienia (3g4), Arida Klimowicz (3g4), Dominika Roman (3g4), Patrycja Michnowicz (3c), Katarzyna Radziwońska (3c), Karolina Klimaszewska (3e), Valentina Kmita (3e), Małgorzata Gorzelańska (3h), Gabriela Sopek (3h).

Absolwenci:

Karolina Gacuta, Michał Malinowski, Anna Pogorzelska, Mateusz Prokop, Barbara Pyłko, Victoria Andrea Tekień,

Rodzice:

pani Julita Gacuta, pan Piotr Gacuta, pan Leszek Żukowski

oraz pani pedagog Monika Miastkowska – opiekun.

DZIĘKUJEMY za Wasze wspaniałe serca!